nieuws

Minister maakt zich niet druk over bouwbeleid Rucphen

bouwbreed

Er is geen reden voor het treffen van maatregelen tegen de gemeente Rucphen wegens illegale bouwactiviteiten en overtreding van milieuwetgeving. Nadat de dienst Recherchezaken van het ministerie van VROM had gerapporteerd dat de gemeente het met genoemde wetgeving niet al te nauw neemt, heeft de Inspectie voor de Volkshuisvesting in Noord-Brabant aanvullend dossieronderzoek gedaan en geconcludeerd dat het vergunningenbeleid van de gemeente Rucphen “grosso modo correct is geschied en niet zodanige onvolkomenheden vertoont dat er aanleiding bestaat voor een meer diepgaand onderzoek”.

Minister De Boer van VROM antwoordt dit op vragen van kamerlid Versnel-Schmitz van D’66. De minister deelt de conclusie van de Inspecteur van Ruimtelijke Ordening.

De dienst Recherchezaken was in actie gekomen naar aanleiding van klachten van de stichting Keerpunt in Roosendaal. Rucphen wordt extra in de gaten gehouden vanwege eerdere overtredingen van de woningwet.

Reageer op dit artikel