nieuws

Maatwerk in cao kan onder voorwaarden

bouwbreed Premium

De bouwbond-CNV is onder voorwaarden bereid het in de cao voor de bouw mogelijk te maken meer maatwerk te leveren op sectoraal of bedrijfsniveau. Dat liet voorzitter Freek van der Meulen weten in de eerste onderhandelingsronde, die maandag bij het Algemeen Verbond Bouwbedrijf werd gehouden.

Maatwerk zal slechts worden toegestaan als werknemers voldoende mogelijkheden krijgen medezeggenschap uit te oefenen. Op dit moment komt dat in de bouw nog volstrekt onvoldoende uit de verf, aldus Van der Meulen.

Een tweede voorwaarde voor meer maatwerk is dat de cao zelf een volledige en volwaardige cao zal moeten blijven. Als men op sector- of bedrijfsniveau niet tot afspraken komt, moet men ke terugvallen op de zekerheid van de bouwcao.

Een derde randvoorwaarde voor maatwerk is een verantwoord personeelsbeleid op ondernemingsniveau. Een nieuwe functie- en beloningsstructuur, waarmee een beter loopbaanbeleid mogelijk wordt, moet daar een onderdeel van zijn.

Minder stress

Een goed personeelsbeleid betekent voor Van der Meulen ook: verbetering van arbeidsomstandigheden, minder jagen en jachten, minder stress, minder overwerk en meer aandacht voor oudere werknemers. In verband met dat laatste stelt zijn bond voor dat werknemers vanaf 55 jaar moeten ke kiezen voor een vierdaagse werkweek. “Het biedt oudere werknemers de mogelijkheid om op een gezonde manier hun vut of pensioen te halen.”

Maatwerk mag niet ten koste gaan van de zekerheid, die werknemers nu onder de huidige cao hebben. Die zekerheid zal het ook moeten zijn als het gaat om uitzendarbeid. Voor de cao-partijen is het de hoogste tijd om op dit punt knopen door te hakken.

Van der Meulen brak een lans voor het idee om afspraken te maken voor het laten intreden van mensen, die moeilijk aan de bak komen. “Een grote bedrijfstak als de bouw moet zich verantwoordelijk voelen voor minstens duizend moeilijk plaatsbare werklozen.”

Tenslotte liet hij weten een loonsverhoging, bestaande uit de prijscompensatie plus een procent alleszins verantwoord te vinden voor een bedrijfstak waarmee het zo goed gaat mede dankzij het jarenlang volgehouden matigingsbeleid van werknemers.

De volgende cao-bespreking wordt maandag, 16 december gehouden bij de bouwbond FNV in Woerden.

Reageer op dit artikel