nieuws

Leges saneringen en mer in Brabant gebaseerd op T x T

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen de legesheffingen op grond van de wet Milieubeheer wijzigen. Kenmerk daarvan is dat de leges worden bepaald door een vast bedrag per gelijksoortige inrichtingen. De bedragen zijn gebaseerd op ‘T x T’ (tijd x tarief).

Concreet betekent dit dat de kosten voor nader onderzoek op een terrein waar ernstige vervuiling wordt verwacht naar oppervlakte worden ingedeeld. De kosten bedragen f. 1375 bij een oppervlakte van 0 m2 tot 500 m2, oplopend tot f. 2500 bij een oppervlakte van 5000 m2 tot 10.000 m2. Boven de 10.000 m2 wordt f. 0,30 per m2 in rekening gebracht met een maximum van f. 100.000.

De milieuvergunning voor een inrichting voor de opslag van verontreinigde grond of baggerspecie gaat f. 16.575 kosten. De milieuvergunning voor het winnen van steen, zand of grind kost f. 19.125. Voor het vervaardigen van cement- of betonmortel moet afhankelijk van het m3 respectievelijk f. 25.500 of f. 30.600 worden betaald. De voorstellen van GS gaan ervan uit dat ook leges is verschuldigd als de vergunning of onderdelen daarvan geweigerd worden.

Uitgangspunt daarbij blijft handhaving van het huidige stelsel bij een gedeeltelijke weigering van een vergunningsaanvraag, met als basis een korting van 50% bij volledige weigering. Milieuzorgsystemen en milieucertificering worden in beginsel beloond.

Reageer op dit artikel