nieuws

Leger Belgie besteedt miljoenen aan bouw

bouwbreed Premium

De divisie Infrastructuur van het Belgische leger kan volgend jaar zo’n f. 260 miljoen aan werken uitgeven. Dit bedrag is exclusief de investering voor de renovatie van de Koninklijke Militaire School (KMS). Aan onder meer onderhoud wordt volgend jaar ruim f. 100 miljoen uitgegeven. De verschillende legeronderdelen ke zo’n f. 50 miljoen besteden terwijl voor de poen die samenhangen met de reorganisatie van het leger ongeveer f. 100 miljoen vergen. De aanpak van de KMS vergt volgend jaar pakweg f. 57.5 miljoen.

Lt. kol. G. Naeyaert van de Generale Staf van de Krijgsmacht rekende in Antwerpen op een bijeenkomst van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Belgie en Luxemburg voor dat de reorganisatie van het leger tot en met 1997 zo’n f. 455 miljoen kost. De bijbehorende werken voorzien in gebouwen voor militairen die uit Duitsland terugkeren en zorgen voor een betere verdeling van de militaire opstallen over het land.

Vooral in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Henegouwen valt om die reden te rekenen met de aanbesteding van bouwpoen. In 1997 is daarmee een totale uitgave van zo’n f. 86,2 miljoen gemoeid tegen ruim f. 65,3 miljoen in 1998.

De verbetering van de KMS loopt in 2003 af en heeft dan pakweg f. 240 miljoen gekost. In het vierde kwartaal van 1997 wordt de nieuwbouw van een academisch complex aanbesteedt. Daarvoor is zo’n f. 57,2 miljoen gereserveerd. In 1998 worden geen poen uitgegeven.

Aanbestedingen

De divisie Infrastructuur beheert volgens Naeyaert om en nabij 5,5 miljoen vierkante meter vloer met een waarde van ongeveer f. 6 miljard en besteedt zelf het onderhoud ervan aan. De publicatie ervan gebeurt onder meer in het wekelijks uitgegeven ‘Bulletijn der Aanbestedingen’. De ambassades informeren eveneens over aanbestedingen.

Een aannemer die meedoet aan een ‘echte’ aanbesteding zal soms een prijsopgave moeten maken voor verplichte varianten op een werk. Ontbreken de bijbehorende berekeningen dan wordt de inschrijving niet geaccepteerd. Suggesties van de bouwer zijn niet toegelaten.

Degene die de laagste prijs opgeeft voor het basiswerk of voor een variant krijgt de opdracht. In het geval van een offerte mag de gegadigde suggesties aan de hand doen en varianten maken op het voorgestelde werk.

Reageer op dit artikel