nieuws

Layher staander 270/54 brengt steigervloer op verdiepingshoogte

bouwbreed Premium

Aan de Van Hogendorpstraat te Schiedam worden in opdracht van Woningstichting Noordvest en Bokx Po BV uit Vlaardingen 116 flatwoningen gebouwd. Door de aannemingsbedrijven Bokx Bouw BV en Nivo Bouw BV uit die gemeente worden bij dit po de plus- en minpunten beproefd van een door Layher Raamsdonksveer aangepast Allround systeemsteiger dat de werkomstandigheden van de metselaar moet verbeteren.

Met enkele, even eenvoudige als doeltreffende, aanpassingen van het bestaande Allround systeemsteiger, geeft Layher antwoord op een binnen de bouwindustrie reeds lang gestelde vraag naar een steigersysteem met directe aansluiting aan de verdiepingen van een gebouw.

Volgens het huidige bouwbesluit geldt tussen twee verdiepingen een slaghoogte van 2.70 meter. Om op iedere verdieping van de ruwbouw een uitloopbeveiliging te creeren alsmede per verdieping een continu repeterende bouwmethodiek te ke volgen, bleek de maatvoering van bestaande systeemsteigers voor de verdiepinghoogte van 2,70 m niet passend.

Layher heeft teneinde met het Allrround steigersysteem de vereiste verdiepinghoogte te ke volgen speciaal voor de woningbouw een staander geconstrueerd met een lengte van 270 cm . Voor het vaststellen van de ideale rosetafstand , waarmee in wezen de werkomstandigheden van de metselaar worden bepaald, heeft Layher ondersteuning gekregen van de heer J. de Kroon, van TNO Bouw en P. Boekhoudt, werkzaam bij KNB. Na zeer intensief onderzoek is een rosetafstand van 54 cm als meest ideaal gebleken.

Hoe weinig opvallend de maatwijziging ten opzichte van de traditionele staanderlengte en rozetafstand ook mag lijken, met deze nieuwe aanpassing van het Allround steigerprogramma zijn voor de metselaar belangrijk gezondere werksituaties te creeren.

Met een staanderlengte van 2,70 m kan de steiger op verdiepingshoogte worden gebouwd waardoor nu een veiliger aansluiting wordt verkregen op het gebouw. Daarnaast biedt de rozetafstand van 54 cm de mogelijkheid met slagen van 2,16 m te bouwen waarmee een grotere hoofdruimte wordt geboden. De stenen ke direct vanaf de verdiepingvloer van het gebouw op de steiger worden uitgereden. Het gewicht van de 2,70 meter lange staander beperkt zich tot een gewicht van ca. 15 kg, terwijl door de overeenkomende verdiepingshoogte per m2 steiger tot ongeveer 15% minder materiaal nodig is.

Gebaseerd op een belasting van 3 kN/m2 is de Allround 270/54 op te bouwen tot een hoogte van 14 slagen van 2,70 meter. Onder bepaalde omstandigheden zijn volgens Layher grotere bouwhoogten mogelijk. Er dienen dan wel extra voorzieningen te worden getroffen om bijvoorbeeld de kniklengte van de staanders te verkleinen.

Met dit steigersysteem is vanaf grondniveau tot de hoogste verdieping voor alle metsel- slagen volledig repeterend te werken. Vanaf grondniveau wordt een eerste slag gemetseld van ca. 1,16 m. Met behulp van consoles en vlonders zijn vervolgens metsel- en oppervloeren aan te brengen waarmee afwisselend slagen van ca. 1,08 m en 1,62 m ke worden gemetseld. In geval dat voor het opperen gebruik wordt gemaakt van een mechanische opkar worden de opperconsoles een rozet (54 cm) lager geplaatst.

Ter aanvulling van het Allround programma heeft Layher tevens een trappentoren 2,70 ontwikkeld. Ook deze constructie sluit aan op verdiepinghoogten van 2,70 m of steigers met een slaghoogte van 2,70 m. De treden hebben een breedte van 90 cm. Bij dit 270/54 systeem zijn verder alle standaard onderdelen , zoals liggers, hulpkortelingen, ladders en vloeren van de bestaande Allround systeemsteiger te gebruiken.

Met deze constructieve aanpassing van de Allround systeemsteiger, bevestigt Layher, voortdurend de wensen van de markt te blijven volgen en ook bij bestaande producten steeds innovatief te denken voor nog efficienter toepassingsmogelijkheden. Layher BV bestond onlangs 25 jaar. Het bedrijf werd in 1971 onder de naam Layher Holland opgericht als dochteronderneming van de Duitse organisatie Wilhelm Layher GmbH te Eibensbach. Twee jaar later in 1973 lanceert Layher Holland de Allround systeemsteiger, een steigerconcept dat zowel in de woning – als utiliteitsbouw en industrie een zeer brede toepassing heeft gevonden, en mede deze steigerleverancier heeft doen groeien tot de belangrijkste steigerspecialisten in ons land. Het sinds 1980 in Raamsdonksveer gevestigde en thans onder de naam Layher BV opererende bedrijf telt momenteel 32 medewerkers die gezamenlijk zorg dragen voor een omzet van f. 40 miljoen.

Met de staander 270/54 biedt de Layher Allround systeemsteiger de metselaar gezonde werkomstandigheden. Dankzij de slaghoogte van 2,70 m sluiten de werkvloeren goed aan op de verdiepinghoogten en is bij juiste montage van metsel en oppervloeren over de gehele hoogte van het gebouw repeterend te werken met wisselende slagen van 1,08 m en 1,62 m.

Op de nieuwe Allround staander bevinden de rozetten zich op een onderlinge afstand van 54 cm. Dit centrale knooppunt biedt aansluiting voor acht verbindingen.

Reageer op dit artikel