nieuws

Kanaalplaat opgenomen in Pakket Duurzaam Bouwen

bouwbreed

De voorgespannen kanaalplaatvloer wordt opgenomen in het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen. Voor niet-woningscheidende verdiepingvloeren worden voortaan twee constructies aanbevolen, namelijk de houten vloer of de prefab betonnen vloer met een laag eigen gewicht. De voorgespannen kanaalplaatvloer voldoet aan deze omschrijving.

De beslissing om de voorgespannen kanaalplaatvloer in het Nationaal Pakket op te nemen is gebaseerd op een Life Cycle Analyse (LCA) door Consultancy and Research for Environmental Management (CREM) te Amsterdam. Het onderzoek is verricht in opdracht van vloerenfabrikant VBI te Huissen. Er zijn drie betonnen vloersystemen vergeleken, namelijk een voorgespannen kanaalplaatvloer van 150 mm dik, een massieve bekistingsplaatvloer van 180 mm dik en een massieve in het werk gestorte vloer van 180 mm dik. Deze diktes zijn gebruikelijk voor de verdiepingvloer van een woning met een beukmaat van 5,40 m en een diepte van 9,00 m. Ze voldoen aan alle eisen voor wat betreft sterkte, stijfheid, geluidsisolatie en brandwerendheid.

In het onderzoek zijn nagespannen in het werk gestorte vloeren niet meegenomen, evenmin als houten vloeren of staalplaatbetonvloeren. In een separaat rapport is gekeken naar de gevolgen van verschillende vloersystemen voor de totale constructie van de woning. Bij kanaalplaatvloeren kan de stabiliteit verzorgd worden door een wandje op de begane grond.

Uit het onderzoek blijkt, dat de kanaalplaatvloer het milieu het minst belast. Met het oog op duurzaam bouwen verdient de voorgespannen kanaalplaatvloer als verdiepingvloer in de woningbouw dus de voorkeur. Verbazingwekkend is dat niet. De milieubelasting wordt immers vooral bepaald door de hoeveelheid en soort cement en de hoeveelheid staal. De voorgespannen kanaalplaatvloer bevat veel minder beton en staal dan massieve gewapende vloeren. Het was dus geen grote verrassing, dat hij het milieu minder belast.

In de cijfers van de LCA zijn enkele andere milieuvoordelen van de kanaalplaatvloer nog niet verwerkt. Ten eerste is hij bij het slopen makkelijker te scheiden en te hergebruiken dan een massieve betonnen vloer. Ten tweede worden in de kanaalplaatvloer geen leidingen opgenomen, wat beter is voor de duurzaamheid van het casco. Tenslotte levert de kanaalplaatvloer een positieve bijdrage aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats.

Toelating VIBA

De Vereniging Integrale Biologische Architectuur (VIBA) te ‘s-Hertogenbosch heeft de kanaalplaatvloer van VBI inmiddels tot de permanente Viba-expositie toegelaten. Dat betekent, dat VIBA de kanaalplaatvloer ziet als een goede stap in de richting van een duurzame toekomst. Aan de expositie zijn strikte voorwaarden verbonden. Voorlopig is uitsluitend de 15 cm dikke, 11-kanaals voorgespannen vloer toegelaten, met tenminste 20% van het toeslagmateriaal vervangen door granulaat. Die laatste eis wordt gesteld ondanks het feit, dat de besparing op materiaal veel meer bijdraagt aan de duurzaamheid dan het hergebruik van granulaat. De toelating betreft alleen de toepassing als verdiepingvloer in de woningbouw, dus zonder isolatie van polystyreen (EPS). VBI streeft naar toelating van het hele assortiment kanaalplaatvloeren.

Bij VBI is men zeer gelukkig met de opname van de kanaalplaatvloer in het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen en met de toelating tot de Viba-expositie. “Het heeft veel moeite gekost om de marktpartijen te overtuigen”, aldus ing. R.G. Fafie, directeur techniek van VBI Ontwikkeling BV.

Volgens Fafie zouden eigenlijk alle woningen voortaan met voorgespannen kanaalplaten als verdiepingvloer moeten worden uitgevoerd. Alleen al deze maatregel zou goed zijn voor het bereiken van 50% van de streefwaarde voor de vermindering van granulaire grondstoffen, zoals voor het jaar 2000 bepaald in de ‘Milieutaakstelling Bouw 1995’. Om de materiaalbesparing nog groter te maken wordt op het moment bij VBI onderzocht, of het mogelijk is de kanalen te vergroten. Bij de begane-grondvloer is dat reeds gebeurd, die heeft zeven kanalen in plaats van elf.

Fafie verwacht dat de kanaalplaatvloer niet alleen in de woningbouw het meest duurzaam is. Naar zijn mening geldt hetzelfde zeker ook in de utiliteitsbouw.

Reageer op dit artikel