nieuws

IT in prefab beton moet hoge prioriteit krijgen

bouwbreed Premium

De ontwikkeling van de informatietechnologie (IT) in de prefab-betonbranche moet hoge prioriteit krijgen. Binnen de fabriek gaat het om integratie van systemen, daarbuiten gaat het om de communicatie met de bouwpartners. Er moet een IT-ontwikkelingsplan voor de branche komen, en de weergave en normering van informatie op betontekeningen moet snel worden gestandaardiseerd.

Dat is nodig om de achterstanden in de ontwikkeling van IT in de prefab-betonbranche in te halen. Er bestaat op het moment onvoldoende gemeenschappelijk IT-beleid.

Er moeten vaktechnische en systeemonafhankelijke normen komen. Binnen de bedrijven moeten CAD-systemen, samen met een database, de kern vormen van de IT-ontwikkelingen. Daarbuiten moeten in samenwerking met de andere branches systemen worden ontworpen voor de uitwisseling van informatie.

Uitvoeringsprocessen

Op het moment is er nog geen goede infrastructuur voor IT in de prefab-betonbranche, schiet de kennis van productie- en uitvoeringsprocessen tekort en voldoet de bestaande vaktechnische standaardisatie niet aan de eisen voor opname in een IT-systeem. De norm NEN 3870, voor tekeningen van betonconstructies, biedt onvoldoende basis voor het weergeven van informatie op prefab-betontekeningen. De bedrijven hanteren elk hun eigen interpretatie.

De discipline betonnen draagconstructies tenslotte heeft een duidelijke achterstand voor wat betreft de ontwikkeling van IT.

Al deze kritiek is te vinden in de dissertatie van ing. L. Toepoel, die vandaag aan de Technische Universiteit te Delft promoveert op het onderwerp ‘Informatietechnologie in de prefab-betonindustrie’.

Gelukkig blijft het niet bij kritiek alleen. Toepoel constateert dat prefab-betonbedrijven met een omzet van meer dan f. 50 miljoen relatief sterk zijn geautomatiseerd. Er zijn echter ook nog steeds bedrijven met een omzet van minder dan f. 10 miljoen zonder CAD-systeem.

Volgens de promovendus is de branche als geheel zeer geschikt voor automatisering en IT-toepassingen. Hij denkt daarbij aan robotisering en het gebruik van expertsystemen. Er moet echter wel het een en ander gebeuren om de ontwikkelingen in goede banen te leiden.

Toepoel deed het onderzoek voor zijn promotie bij de sectie Betonconstructies van de faculteit der Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft. Met medewerking van de brancheorganisaties Belton en Bevlon heeft hij de stand van zaken bij een aantal aangesloten prefab-betonfabrieken doorgelicht.

Grote problemen

De conclusie van Toepoel liegt er niet om. Als er niets verandert, zijn er grote problemen te voorzien. Bij de ontwikkeling van software en IT-modellen ontstaan op het moment verschillende normen. Dat kan een groot probleem worden bij het gebruik van IT-systemen. Er zou daarom een algemeen plan moeten komen voor de IT-infrastructuur in de prefab-betonbranche. De regelgeving en de normen ke daar dan worden aangepast.

Een ander probleem vormt de aansluiting op de IT-systemen van andere branches in de bouw. Toepoel geeft een opsomming van IT-initiatieven, die waarschijnlijk niet eens volledig is. De recent geintroduceerde norm ‘Lisa’ van de Stichting Accis, ontwikkeld samen met de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) te Amsterdam, ontbreekt bijvoorbeeld. Er zijn nog veel ‘witte plekken’ binnen de bouw. Te weinig aandacht wordt nog besteed aan het gebruik van ontwerpgegevens bij de productie en uitvoering. Ook is er te weinig afstemming van verschillende IT-poen onderling.

Gelukkig wordt op Europees niveau wel samengewerkt aan een aantal onderwerpen, onder andere het vervolg op het BEC-po in Finland. Dat heeft reeds vijf jaar geleden een productmodel voor de prefab-betonbranche opgeleverd. In Europees kader wordt onderzocht of het gebruikt kan worden voor de communicatie tussen bedrijven.

Reageer op dit artikel