nieuws

IJburg vooral in trek bij Amsterdammers

bouwbreed Premium

Ongeveer 80 procent van de mensen die eventueel in de nieuwe wijk IJburg willen gaan wonen komt uit Amsterdam. In Amsterdam-Noord en in de binnenstad is de belangstelling voor de woonwijk in het IJmeer het grootst. Eenderde wil graag aan het water wonen Dat blijkt uit een onderzoek verricht door het CBS in opdracht van het pobureau IJburg. IJburg is een geplande woonwijk van 18.000 woningen die voor 60 procent uit laagbouw bestaat en voor de rest uit flats en appartementen. IJburg is verdeeld over zes eilanden in het IJmeer.

Tegen de bouw bestaan bezwaren, o.a. omdat natuurgebied voor de woningen moet wijken. Een comite is bezig handtekeningen in te zamelen om er een referendum over te ke houden. Maar de Stedelijke Woningdienst Amsterdam becijfert dat IJburg hoognodig is. Als IJburg er niet komt daalt na het jaar 2000 het aantal te bouwen huizen per jaar tot 2000. Dat zijn vnl. flats en appartementen in de bestaande stad. De dienst vreest dat dan de hogere inkomens de stad verlaten. Lagere inkomens moeten dan langer wachten op een andere woning.

Het CBS Woningbehoefte-onderzoek toont aan dat het aantal huishoudens in Amsterdam dat langer dan twee jaar zoekt, tussen ’90 en ’94 is opgelopen van 29.000 naar 37.000. In die periode zijn er jaarlijks 3800 huizen bijgebouwd. Eenderde (35.000) van de huishoudens die beslist binnen twee jaar willen verhuizen, heeft voorkeur voor laagbouw. Maar naar verwachting komen er maar 4000 laagbouwhuizen vrij.

Reageer op dit artikel