nieuws

HSL-verdrag tussen Belgie en Nederland ondertekend

bouwbreed

Minister Jorritsma en haar Belgische collega Daerden hebben zaterdag een verdrag ondertekend over de aanleg van de spoorlijn voor hogesnelheidstreinen tussen Rotterdam en Antwerpen. Dat gebeurde op het Egmontpaleis in Brussel, waar het Belgische kabinet zetelt.

Het verdrag bezegelt de afspraken van 12 juli over de keuze voor het trace langs de E-19, een hartenwens van Nederland, en de financiele compensatie van Den Haag voor deze duurdere lijn. De Belgische overheid had aanvankelijk de voorkeur voor een trace via Bergen op Zoom/Antwerpse haven naar Parijs. Deze variant was voor de Belgen sneller en goedkoper.

Nederland draagt f. 823 miljoen bij aan de aanleg van het Belgische deel van de hogesnelheidslijn (HSL). Nog deze maand zal minister Jorritsma ruim f. 427 miljoen van dit bedrag overmaken. In totaal kost het hele stuk van Brussel naar de Nederlandse grens ruim f. 2,9 miljard, waarvan het deel vanaf Antwerpen naar de grens bijna f. 1,6 miljard.

Ook is er de belofte dat Den Haag zal meewerken aan de studie naar de opwaardering van een door Belgie gewenste goederenspoorlijn, de zogeheten IJzeren Rijn, die Antwerpen met het Europese achterland verbindt. Een deel daarvan loopt door Nederlands Limburg en stuit daar bij voorbaat op bezwaren.

Goederenlijn

De twee landen streven er ook naar voor 1 januari 2000 een keuze te maken voor het trace van de verlenging van de goederenlijn die vanuit de Antwerpse haven naar Nederland loopt. Die moet uiteindelijk aansluiten op de lijn die Goes verbindt met Bergen op Zoom.

Etienne Schouppe, het hoofd van de Belgische spoorwegen (NMBS) verwacht dat aan het einde van het jaar 2000 de eerste rails ke worden gelegd voor het stuk Antwerpen-Rotterdam.

Vervoersminister Daerden, die het voorlopig nog met een houten supertreintje moet doen, een kerstgeschenk van collega Jorritsma, noemde het po “buitengewoon belangrijk” in het totaal van de Trans-Europese netwerken (TENs).

Jorritsma noemde de besluitvorming over de aanleg van de HSL “een unieke gebeurtenis”. “We hebben net gedaan alsof de grens tussen Belgie en Nederland niet bestaat en alle effecten zo objectief mogelijk bekeken.” De nieuwe lijn is een belangrijke stap naar de 21e eeuw, waarin steeds meer handel en verkeer over de grenzen zal plaatshebben in een verenigd Europa, aldus Jorritsma.

Beide bewindslieden roemden de samenwerking tussen beide landen. Daerden toonde zich “opgetogen” over de groeiende contacten. Volgens Jorritsma heeft de verbetering in de relatie te maken met de keuze van het paars kabinet om de banden met de buurlanden aan te halen. Er zijn nu geen echte problemen meer tussen Belgie en Nederland. “Tegen die Hollanders was er nogal wat wantrouwen en andersom ook. Maar we zijn er in geslaagd een basis van vertrouwen te leggen”, aldus Jorritsma.

Reageer op dit artikel