nieuws

‘Hogesnelheidslijn moet over bestaand spoor’

bouwbreed Premium

Het kabinet houdt bij zijn tracekeuze voor de hogesnelheidslijn onvoldoende rekening met de visuele kwaliteit van de nieuwe lijn ten opzichte van bestaande objecten en landschapsstructuren. Dat vindt de Bond Heemschut. Voor de bond is alleen een HSL over bestaand spoor aanvaardbaar.

De schaal waarop en het tempo, waarin de ingreep van de spoorlijn gaat plaatsvinden zijn volstrekt nieuw en er bestaat geen inzicht in de negatieve cultuurhistorische gevolgen daarvan. Op veel plaatsen wordt het cultuurhistorisch erfgoed bedreigd. Zo wordt bij de passage over de Haarlemmermeerpolder door de HSL de structuur vernietigd van de dorpen Nieuwe Wetering en Roelofarendsveen en het gebied van de Kagerplassen.

Ten zuiden van de dorpskom Rijpwetering, een historisch bebouwingslint, wordt ook de structuur aangetast. Daar wordt bovendien een aanzienlijk aantal woningen afgebroken. Bij de doorsnijding van de Hoogmadense polder, Does, Doesholmolen en Achthovense molen wordt het landschapsbeeld ernstig verstoord. Naar de gevolgen die de boortunnel in het Groene Hart zal hebben door mogelijke inklinking van het landschap, is onvoldoende onderzoek gedaan.

Ondergronds gaat de HSL door tot voorbij het Westeinder deel van Hazerswoude. De kruising van de lijn met de Hogevesterweg

met zijn vele boerderijen is vernietigend voor het dorpsgezicht van Benthuizen. Tussen Benthuizen en Berkel is bovendien de HSL op een hoge dijk van vier meter gelegen, wat vooral in de omgeving van Boskoop een lelijk beeld oplevert.

De structuur van de dorpen Berkel en Bergschenhoek wordt teniet gedaan. Er zullen vergaande maatregelen moeten worden getroffen voor de bestaande bebouwing en diverse gebouwen zullen worden gesloopt. Meer naar het zuiden gaat de HSL door dichtbebouwd gebied. Bij de Dordtse Kil tenslotte worden een aantal boerderijen en enkele gehuchten met sloop bedreigd.

Tegen Bos-varianten

Ook in de Bos-varianten ziet Heemschut weinig. Zij doen afbreuk aan de cultuurhistorische waarde van de Vlietgemeenten. De zachte bodem van de Starrevaartpolder tussen Leidschendam en Zoeterwoude maakt een zeer breed talud noodzakelijk, waardoor de diep gelegen veenontginning wordt aangetast.

De polder wordt als het ware geheel gedempt. De hoge ligging verdraagt zich ook niet met de kleinschalige elementen – beschermd dorpsgezicht Voorburg, landgoederen en molenbiotopen – langs de Vliet.

Het A1-trace van het kabinet dwars door het Groene Hart heeft echter de meeste invloed op de landinrichting en de cultuur-historisch waardevolle structuren. Het kabinet maakt het cultuurhistorisch belang ondergeschikt aan sociaal-economische argumenten, aldus de Bond Heemschut.

Oosterscheldedam

Heemschut kiest voor de oude, bestaande lijn als HSL-trace. De oude lijn volgt als enige het reeds duizenden jaren geleden door overstromingen en afzettingen bepaalde parallelle patroon van duinen en strandwallen met daartussen de lagere veengebieden. Op de bestaande lijn vindt binnen stedelijk gebied in elk geval geen aantasting plaats van schaars open gebied. De regering moet niet terugdeinzen voor de uitdagingen van een optimale inpassing van de HSL-lijn.

Met veel vindingrijkheid zijn hier, vindt Heemschut, voor Verkeer en Waterstaat lauweren te oogsten: de HSL als tweede Oosterscheldedam.

Reageer op dit artikel