nieuws

Hogere huren door beschermd stadsgezicht

bouwbreed

De aanwijzing van de binnenstad van Amsterdam tot beschermd stadsgezicht, leidt ertoe dat van ruim 900 goedkope woningen de huren omhoog gaan. Van ruim de helft stijgt de huur zodanig, dat ze binnen enkele jaren uit de zogenoemde kernvoorraad verdwijnen. De kernvoorraad bestaat uit 28.585 woningen die Amsterdam reserveert voor mensen met lage inkomens.

In april van dit jaar besloot het college van B en W om de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen positief te adviseren over de beschermde status van de binnenstad. Daaraan was een lange discussie vooraf gegaan over de gevolgen voor huurders in het centrum. Voor panden met beeldbepalende elementen in het beschermde gebied geldt het puntensysteem niet meer, waardoor de huren veel hoger ke uitpakken. De vrees bestond dat daardoor op termijn 925 woningen zo duur zouden worden, dat ze definitief niet meer te betalen zijn voor mensen met lagere inkomens en uit de kernvoorraad verdwijnen. Dat aantal weet het college nu te beperken tot maximaal 500 woningen, door de nieuwe regels alleen te laten gelden voor geregistreerde gemeentelijke- en rijksmonumenten.

De formele aanwijzing tot beschermd stadsgezicht doen de minister van VROM en de staatssecretaris van OC en W. Amsterdam heeft bij de ministeries op spoed aangedrongen.

Reageer op dit artikel