nieuws

Haagse Rijswijkseweg moet allure krijgen

bouwbreed Premium

De Rijswijkseweg moet als belangrijke toegangsroute van Den Haag meer allure krijgen. Daarom wil het Haagse gemeentebestuur de deels verpauperde woningen slopen. Een haalbaarheidsonderzoek die het ontwikkelingsbedrijf van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling gaat uitvoeren, moet uitwijzen hoeveel woningen er tegen de vlakte gaan. Voorlopig hebben B en W deze week ingestemd met nieuwbouw op twee locaties van de weg. De nieuwbouw bestaat uit 45 woningen in de goedkope huur- of koopsector, 1050 m2 bvo bedrijfsruimte en een verdiepte parkeergarage met ongeveer 25 plaatsen.

Er komen geen winkels en horecabedrijven op de locaties. De woningbouwvereniging De Goede Woning gaat het plan nu verder uitwerken. De bedoeling is dat medio 2000 met de bouw wordt begonnen.

Uit een eerder gehouden funderingsonderzoek bleek al dat de staat van de huidige panden slecht is. Ook vanwege de verpauperde uitstraling van de twee kopblokken langs de Rijswijkseweg is voorgesteld om de panden te slopen. De eerste onderhandelingen met de bewoners dateren al weer uit 1994. Met het huidige voorstel is in de visie van het gemeentebestuur een einde aan de onzekerheid van bewoners en de eigenaren gekomen.

Reageer op dit artikel