nieuws

GS stellen deelplan Abtswoude vast

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het deelplan Abtswoude van de reconstructie Midden-Delfland vastgesteld. Daarbij wordt uitgegaan van een verdiepte ligging van de rijksweg A4.

In het deelplan gaat het 1000 hectare nieuw in te richten recreatiegebied met natuurontwikkeling tegen de stedelijke gebieden van Delft, Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam, 150 hectare nieuw natuurgebied en 1000 hectare opnieuw in te richten landbouwgebied.

De totale inrichtingskosten bedragen ruim f. 90 miljoen exclusief grondverwerving.

Reageer op dit artikel