nieuws

Gelijke plichten inkomstenbelasting?

bouwbreed Premium

Ik heb vier Engelse bouwvakkers in loondienst. Als werkgever houd ik op het bruto loon over de eerste schijf voor hen 25% loonbelasting in. Voor mijn Nederlandse bouwvakkers is dat 37,5% inclusief premies. Op 27 juni heeft het Europese Hof beslist dat buitenlandse werknemers in Nederland dezelfde inkomstenbelasting moeten betalen als Nederlanders. Wat zijn hiervan de gevolgen?

Ja, dat is een interessante kwestie. Over de eerste schijf tot f. 45.325 moet een werkgever 13% inkomstenbelasting en 24,5% premieheffingen inhouden (totaal 37,5%). Buitenlandse werknemers zijn gewoonlijk niet verzekerd voor de volksverzekeringen in Nederland, maar in het land waarin zij wonen. Zij behoeven daarom niet in Nederland de premies volksverzekeringen te betalen maar in hun woonland. Daarom zou het logisch zijn als uw Engelse bouwvakkers met 13% inkomstenbelasting in Nederland verder overal vanaf zouden zijn. Maar de Nederlandse fiscus wil al jaren 12% extra, namelijk 25%. Anders wordt het verschil te groot, vindt de fiscus. De Hoge Raad heeft het Europese Hof om een uitspraak gevraagd. De Nederlandse fiscus beargumenteerde dat het tariefsverschil tussen ingezetenen en niet-ingezetenen dient om te voorkomen dat de belastingdruk voor niet-ingezetenen aanzienlijk lichter zou zijn dan voor Nederlanders. Het verschil wordt immers grotendeels veroorzaakt door de hoge premie-heffing volksverzekeringen in Nederland. Het Europese Hof heeft nu beslist dat voor die discriminatie geen rechtvaardiging bestaat. Wij verwachten dat de Nederlandse Hoge Raad binnenkort het buitenlander-tarief zal verlagen.

Daarom is het verstandig over de eerste schijf van uw buitenlandse werknemers uitsluitend het IB-gedeelte van 13% in te houden. Zolang er nog geen formele uitspraak is van de Hoge Raad, is het wel verstandig het verschil (12%) voorlopig nog aan te geven bij de fiscus. Bij uw aangifte maakt u daar direct bezwaar tegen. U dient in principe het volledige bedrag af te dragen, dan wel uitstel van betaling te vragen voor het deel waar u bezwaar tegen heeft gemaakt. Daarmee voorkomt u dat als de Hoge Raad voet bij stuk houdt en de huidige wet handhaaft, u als werkgever wordt verweten dat u te weinig loonbelasting hebt afgedragen.

U moet het verschil van 12% tussentijds ook nog niet uitkeren aan uw Engelse bouwvakkers, maar tot verrekening overgaan zodra de wetswijziging van kracht is. Als u een netto-loonafspraak met uw Engelse bouwvakkers heeft gemaakt is dat in uw voordeel.

Verder adviseren wij de niet-ingezetenen over de jaren waarover hun aangifte inkomstenbelasting in Nederland nog niet definitief is geregeld, bezwaar te maken op basis van het 13% IB-tarief.

Afgewacht moet worden welke periode ‘terugwerkende kracht’ de Hoge Raad zal beslissen.

Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Paul Schol, Moret Ernst en Young Accountants, Arnhem. 026 – 32 09 561.

Reageer op dit artikel