nieuws

Franse tunnelbouwers ke heel goed boren

bouwbreed Premium

Franse bouwbedrijven hebben al 50 jaar lang ervaring in boren van tunnels. Die kan de Nederlanders heel goed van pas komen bij het versterken van hun infrastructuur.

Dat werd duidelijk op een symposium in Amsterdam waarin de Franse knowhow en mogelijkheden voor het bouwen van geboorde tunnels aan de orde kwamen. Het symposium werd georganiseerd door de handelsafdeling van de Ambassade van Frankrijk. Ruim 50 deelnemers van zo’n 35 Nederlandse bedrijven, instellingen en adviesbureaus konden vernemen dat de vijf grote bouwbedrijven in Europa Franse bedrijven zijn. Maar Franse bedrijven zijn volgens handelsraad Jean-Jacques Rosec in Nederland te weinig vertegenwoordigd. Dat zou volgens hem anders moeten. Een mogelijkheid daartoe is samenwerking van Nederlandse en Franse bedrijven. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan BOT-contracten waarin poen worden gebouwd en geexploiteerd door de concessiehouder en overgedragen aan de overheid.

In Nederland is in de toekomst het nodige te boren. Poen die spelen zijn: de N-Z-lijn in Amsterdam, de Tweede Heinenoordtunnel voor langzaam verkeer, de Westerscheldetunnel, de Botlekspoortunnel, de Sophiatunnel, de HSL-tunnel door het groene Hart en de tunnel voor het Ondergronds Logistiek Systeem van Schiphol naar de bloemenveiling in Aalsmeer. Het boren voor deze projecten zou in de periode tot 2000 begonnen moeten zijn. Dat houdt in dat in korte tijd veel ervaring opgedaan moet zijn.

De hoop leeft bij ir W.L. Leendertse van het Centrum Ondergronds Bouwen dat Nederland in de toekomst ook een tunnelboorland zal zijn met eenzelfde reputatie zoals ons land nu heeft op het gebied van afgezonken tunnels.

Op het symposium sprak ook de heer Ramon, al meer dan vijftien jaar medewerker bij de afdeling tunnels van Campenon Bernard SGE, een vooraanstaand Frans bouwbedrijf. Zijn boodschap was duidelijk door de bijna diplomatieke verpakking heen: ‘We ke ontzettend goed tunnels boren’. Niet dat alles altijd goed gaat. Bijvoorbeeld in 1984 bij een tunnel onder de Rhone en Saone in Lyon met een vloeistofschild en een tunnelwandbekleding van geextrudeerde beton. “Uit oogpunt van financien een nachtmerrie. Maar voor technici een hemels po.”

Reageer op dit artikel