nieuws

Dubo volgend jaar standaard in sociale huursector

bouwbreed

Tenminste f. 3000 per nieuw te bouwen sociale woning wordt gestoken in maatregelen voor duurzaam bouwen. In de komende vijftien jaar zal daar een bedrag mee gemoeid zijn van f. 3,2 miljard.

Voor de bestaande woningvoorraad wordt concreet een energiebesparing van 23% per woning in het jaar 2000 nagestreefd. Daarmee wordt duurzaam bouwen de standaard in de sociale huursector. Rijk, huurders, verhuurders, energiebedrijven en Novem hebben daartoe een intentieverklaring over duurzaam bouwen getekend. Binnen een half jaar moet dit leiden tot een convenant met daarin afspraken voor de periode van 1997 tot 2002. De afspraken hebben betrekking op zowel nieuwbouw als bestaande bouw in de sociale huursector. Voor deze periode zijn dat 100.000 nieuw te bouwen woningen. De corporaties beheren op dit moment 2,5 miljoen huizen.

Volgens directeur Richter van het Nationaal DuBo-Centrum is er sprake van een doorbraak, omdat nu ook duurzaam bouwen in beeld komt, naast energiezuiniger bouwen. “Het zou mooi zijn als het nationale convenant leidraad wordt van lokale dubo-convenanten.”

De betrokken partijen zijn overeengekomen dat bij nieuwbouwwoningen door woningcorporaties voor ten minste f. 3000 per woning aan dubo-maatregelen worden toegepast. Bij het beheer van de bestaande woningen worden dubo-maatregelen toegepast overeenkomstig een nog vast te stellen Nationaal pakket beheer. De SBR is bezig dit te ontwikkelen en tot die tijd wordt een concept-maatregelenpakket gehanteerd van NWR en NCIV. Ongeveer f. 2 miljard wordt gestoken in de bestaande woningvoorraad. Dit gaat om dubo-maatregelen inclusief energiebesparende maatregelen.

Bij de totale woningvoorraad, inclusief de nog nieuw te bouwen woningen wordt gestreefd naar 15% minder aardgasverbruik per jaar. De maatregelen daarvoor varieren van het plaatsen van zuinige verwarmingsketels tot naisoleren. Om dit te realiseren zal EZ zijn uiterste best doen de bestaande subsidies voor energiebesparing te handhaven.

Realistisch

D. Hamersma, directeur van het NWR: “Het komend half jaar gaan we kijken hoe we dat gaan aanpakken. Maar er 2,5 miljoen woningen mee gemoeid en we gaan dit komend half jaar benutten om te kijken welke aantallen woningen realistisch zijn om per jaar aan te pakken. Bovendien moeten we gaan kijken naar de vraag wie dat moet gaan betalen, want de woonlasten zullen niet zomaar weer omhoog ke. Verder is het de vraag of isoleren ook overal technisch wel kan.”

Voor de radonbestrijding in eengezinswoningen wordt vooral gedacht aan verhoogde passieve ventilatie van de kruipruimte en een voldoende afgedichte beganegrondvloer. Dit zal de leidraad worden voor alle nieuw te bouwen woningen. Vanaf 1998 worden daarnaast jaarlijks 20.000 tot 30.000 bestaande eengezinswoningen aanpakt. Uiterlijk juni 1997 moet het definitieve convenant zijn ondertekend.

Reageer op dit artikel