nieuws

Druk op bouwmachinemarkt maakt herstructurering O en K noodzakelijk

bouwbreed

“Orenstein en Koppel AG gaat voorlopig zelfstandig door.” Dit heeft de Raad van Bestuur van O en K in Augustus besloten, nu geen serieuze kandidaat voor overname van dit bedrijf zich heeft aangediend. “De bouwconjunctuur met name in Duitsland is ook weinig uitnodigend. Als gevolg van de gekrompen bouwmachinemarkt zijn de bedrijfsactiviteiten van O en K sterk teruggelopen. De consequentie hiervan is dat in de productie van bouwmachines structurele veranderingen dienen doorgevoerd te worden. De kosten van productie-, verkoop- en bestuurscapaciteit zullen aan het verminderde omzetvolume dienovereenkomstig worden aangepast.”

Deze woorden van dr. ing. Manfred Link, directievoorzitter van O en K Orenstein en Koppel AG, vielen te beluisteren tijdens een internationale persbijeenkomst in Berlijn, bij gelegenheid van de introductie van een vijftal nieuwe grondverzetmachines. In zijn toespraak schetste Link kernachtig de bouwconjunctuur in Duitsland, de hierdoor ontstane situatie voor de bouwmachine-industrie en de wijze waarop O en K , nu is besloten zelfstandig een eigen koers te blijven varen, door middel van “ein Programm zur Neusegmentierung” de bedrijfsvoering hierop gaat afstemmen.

Wat zich in de tweede helft van 1995 nog liet aanzien als een kortstondige conjunctuurdip heeft zich intussen in het bijzonder in Duitsland ontwikkeld tot een langdurige recessieperiode binnen de gehele bouwnijverheid.

“De hiermee ontstane dramatische terugval in nieuwe investeringen in bouwmaterieel wordt tijdelijk zelfs nog versterkt door vele nog jonge gebruikte machines die als gevolg van de toenemende insolventie van de bouwindustrie op de markt komen”, aldus de heer Link. “De verslechtering van het economisch klimaat voor de bouwmachineindustrie heeft zich overigens niet alleen beperkt tot Duitsland. In andere landen is de situatie evenzeer minder rooskleurig”.

En ook voor de toekomst kon O en K voorzitter Link geen bijster optimistische prognoses geven. De dominerende Duitse markt vertoonde in 1995 een terugval in machineverkopen van 15% ten opzichte van 1994. Voor dit jaar wordt, hoewel thans sprake is van licht herstel, rekening gehouden met een daling van 25% ten opzichte van 1995. Niet alleen de afnemende bouw-hoogconjunctuur in de nieuwe bondsstaten is hier debet aan, maar ook de tegenvallende bouwsituatie in geheel Duitsland. Pas in 1998 zal naar wordt verwacht sprake zijn van stabilisering van de markt van bouwmachines”

Maatregelen

Voor een optimale aanpassing aan de marktveranderingen is door O en K een plan van maatregelen opgesteld die moeten leiden tot een efficientere machineproductie, aanpassingen in het personeelsbestand in de bouwmachinesector , de bedrijfsvoering en het bestuur, samenvoeging van centrale onderdelen, verbreding van het pallet van zware mijnbouwmachines., concentratie van productiecapaciteiten en versterking van regionale dealerorganisaties.

Concreet houdt dit pakket van maatregelen in:

– overplaatsing van de productie van wielladers en graders naar Berlijn en dientengevolge sluiting van de fabriek Kissing bij Augsburg;

– een economischer productie in de toekomst van de rupsgraafmachines RH 30 en RH 40 in Berlijn;

– de concentratie in Berlijn van het bij de machineproductie betrokken management, alsmede de constructie-, marketing- en verkoopafdelingen. (In 1997 zullen in verband daarmee in Europa in het management en de machineproductie 900 arbeidsplaatsen dienen te verdwijnen);

– verbreding van de lijn zware hydraulische mijnbouwmachines boven de 150 ton in de fabriek te Dortmund, waarbij de productie van de RH 30 en RH 40 naar Berlijn wordt overgeplaatst;

– samenvoeging van de centrale diensten in Dortmund.

Volgens directeur Link heeft O en K voor dit herstructureringsplan een bedrag uitgetrokken van circa f. 90 miljoen. Hij verwacht echter dat daarmee in de toekomst jaarlijks eenzelfde bedrag zal ke worden bespaard.

“O en K heeft zich voor de harde strijd, die zich de komende jaren op de bouwmachinemarkt gaat voltrekken, goed bewapend”, zo was zijn overtuiging. Daarmee doelde hij op uitspraken van de voorzitter van de Vereniging van Duitse bouwmachinefabrikanten VDMA. Tijdens de jaarbijeenkomst in november in Wurzburg zei deze “dat zich binnen Europa en in het bijzonder in Duitsland tendenzen aftekenen in de richting van een conjunctureel en structureel veranderingsproces dat de bouwmachineindustrie met zijn grote hoogtechnische overcapaciteit dwingt tot het nemen van harde maatregelen.”

Naar de mening van Link is een sterke positie op de bouwmachinemarkt dan alleen te behouden wanneer men zich intensief bezig houdt met toekomst gerichte productontwikkeling. Als bevestiging voor deze visie werden door O en K aan de internationale pers vijf nieuwe machineproducten voorgesteld.

Laadschoppen

In de lijn laadschoppen debuteerde in Berlijn de L5 B een compact knikladertje dat met zijn 37 kW/50 pk dieselvermogen en standaard bakinhoud van 700 liter, het O en K laderprogramma aan de onderzijde opent. Met deze kleine 4 tons machine bevestigt O en K nog steeds consequent de in 1992 begonnen vernieuwing en verbreding van het laadschoppenprogramma voort te zetten. Na de zwaardere machines welke in de laatste jaren een volledige vernieuwing hebben ondergaan, concentreren de activiteiten zich nu op het compacte kleine materieel. Met de introductie van de nieuwe L5 B voorziet O en K in de kleine machineklassen nu in een ononderbroken machineserie van 700 tot 1000 liter en met gewichten van 4 tot ruim 6 ton. Voor de aandrijving van de L5 B zorgt een 37 kW/50 pk lucht/watergekoelde dieselmotor van Deutz, die zich onderscheidt door een zeer lage geluidsemissie. De lader is uitgevoerd op volhydrostatisch aangedreven planeetassen en heeft een kiplast van 2650 kg.

Het succes dat O en K mocht boeken met de introductie van de Z-kinematik op de vorig jaar gelanceerde L15 PZ, heeft de fabrikant het vertrouwen gegeven om met dit specifieke hefframe aan een belangrijk vraag tegemoet te komen. In Berlijn bleek O en K namelijk inmiddels over een twee model met een dergelijk parallelle Z-kinematik te beschikken in de gestalte van de nieuwe L20 PZ. Als voorlopige technische data voor deze all-rounder worden genoemd een motorvermogen van 89 kW/121 pk, een standaard bakinhoud van 1,7 m3 en een eigen massa van rond de 11,2 ton. Seriematig wordt deze L20 PZ uitgerust met een volautomatische transmissie met kick-down schakeling en enkele multifunctionele stuurhendel voor de bediening van alle belangrijke machinefuncties.

Als vervanger voor de MH 4 CS werd door O en K de MH 4 PMS geintroduceerd, een dieplepel met een bakinhoud van 0,25 tot 0,6 m3, in zowel rups- als mobiele uitvoering en met een motorvermogen van rond de 61 kW. Bij deze hydraulische graafmachine waarvan het bestaan in ons land reeds bekend was maar die in Berlijn officieel aan de Europese markt werd voorgesteld, zal hier met zekerheid de voorkeur uitgaan naar de 13,5 ton zware mobiele machine. O en K levert voor deze mobiele graver een drietal steelvarianten met lengten van 1700 mm, 2300 mm en 2900 mm ,waarvan het graafbereik maximaal tot 8650 mm en de graafdiepte tot 5750 komt.

Interessant is dat O en K op dit standaard model nu ook het PMS hydraulische besturingssysteem toepast. Dankzij dit systeem ke met de MH 4 PMS vier werkbewegingen gelijktijdig en geheel onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd. Het werkprogramma voorziet in de keuzemogelijkheden ‘Eco’, ‘Lift’, of ‘Heavy’ terwijl de Drive-schakeling zorgdraagt voor 15% meer motorvermogen.

Een zeker niet minder interessante keuzeverbreding van het programma O en K hydraulische dieplepels vormt de RH 6 Compact, een graafmachine met 5,2 meter lange monogiek die is te combineren met 4 sticks in lengten van 1750 tot 3600 mm. Voor deze machine koos O en K een 6 cilinder dieselmotor met een vermogen van 89 kW. Na het succes van de stadsmachine MH City en de grotere mobiele MH 5 biedt de Duitse machinefabrikant daarmee een aantrekkelijk alternatief in rupsuitvoering met groter motorvermogen maar van geringere afmetingen. De RH 6 weegt 19,5 ton en wordt standaard geleverd met een 1050 liter dieplepelbak.

Ook in deze machine is het PMS III regelsysteem verantwoordelijk voor een optimale omzetting van het geinstalleerd motorvermogen in machineprestaties Aangepast aan de compacte bovenbouw monteert O en K onder deze RH 6 Compact een volledig nieuwe B60 onderwagen. Dankzij de opvallend korte achterzijde van de machine bedraagt de draairadius van de Compact niet meer dan 2 meter.

Nieuwe onderwagens kregen ook de 38 ton zware rupsgraafmachine RH 16 alsmede de RH 20 die een eigen massa heeft van 50 ton. Bijzonder is dat O en K voor deze machines standaard op de LC onderstellen een mechanische breedte instelling levert. De onderwagen blijft bij ingeschoven positie binnen de transportbreedte van 3,0 m. Bij een dergelijke breedte kan reeds met de machine worden gewerkt. Wordt een grote stabiliteit verlangd dan is de onderwagen in te stellen op een rijbreedte van 3500 mm. De RH 20 wordt eveneens geleverd in een VLC uitvoering met rupsplaten van 600 of 700 mm. Deze 50 ton zware graafmachine heeft een motorvermogen van 228 kW/310 pk en beschikt daarmee over circa 22% meer vermogen dan zijn voorganger. Met het nieuwe elektronisch PMS III systeem bereiken de hydrauliekpompen een totale olieverplaatsing van 750 l/min. De 3.00 meter brede mechanisch verstelbare onderwagen is bij deze machine uit te rijden tot maximaal 5.00 meter.

HENK DE VREEDE

De compacte geluidsarme O en K RH6 19, 5 t rupsgraafmachine is een combinatie van de beproefde RH6-20/22 en de City-machine. Deze ‘korte’ grondverzetter heeft een motorvermogen van 84 kW/114 pk.en een standaard bakinhoud van 1.05 m3.

Productief en economisch zijn eigenschappen die O en K aan de nieuwe MH 4 PMS meegeeft. Te danken is dit aan het nieuwe elektronisch besturingssysteem PMS III dat motorvermogen en te leveren prestaties met elkaar optimaal in overeenstemming brengt. De eigen massa van deze 700 liter machine bedraagt 13,5 ton.

Na de L 15 PZ is de nieuwe L 20 PZ de tweede shovel in het O en K programma die is uitgerust met parallelle Z-kinematik. Deze 11,2 ton zware wiellader is dankzij dit bijzonder hefframe een echte all-rounder en derhalve geschikt voor een breed inzetgebied. De machine beschikt over een motorvermogen van 89 kW en een standaard bakinhoud van 1,7 m3.

De nieuwe RH16 en RH20 hydraulische graafmachines worden in de LC uitvoering standaard gebouwd op een mechanisch verbreedbare onderwagen Bij dwarsopstelling beschikken de aldus uitgevoerde machines over circa 20% meer draagvermogen.

Reageer op dit artikel