nieuws

Drs. P.H. van Exel: “Experimenteel kantoor zonder vaste werkplekken.”

bouwbreed Premium

De Rijksgebouwendienst van het ministerie van VROM is aan het verzelfstandigen. De dienst wordt een ‘agentschap’ van het rijk en zal veel sterker dan voorheen marktconform gaan werken. Mede om die reden vond er de afgelopen periode een aantal mutaties plaats.

“De RGD maakt een cultuuromslag door die dringend nodig was. De klant is tenslotte koning”, zo vindt drs. P.H. (Peter) van Exel (52), die vanaf 1 januari de functie van directeur RGD Noord-West gaat vervullen. Hij volgt F. Boere op, die onlangs werd benoemd tot directeur Ontwerp en Techniek van de dienst.

Van Exel is momenteel nog podirecteur Duurzaam Bouwen bij VROM. Van Exel: “Dat po loopt nog even door, maar de zaak staat in feite op de rails. Het centrum Duurzaam Bouwen is operationeel en we hebben een aantal voorbeeldpoen opgezet. Het is nu aan de betrokken partijen als de bouwsector en de gemeenten om er verder invulling aan te geven.”

In zijn nieuwe functie zal Van Exel het duurzaam bouwen zelf in praktijk moeten brengen. “Dat vind ik een van de leuke aspecten van mijn nieuwe baan. Daarnaast zijn we in de regio Noord-West (in Haarlem, red.) bezig met het neerzetten van een experimenteel kantoor. Het komt pal naast het station te liggen en er zullen geen vaste werkplekken te vinden zijn. Het concept is gebaseerd op de veronderstelling dat men niet altijd op kantoor hoeft te zitten. Bureaus en werk- en vergaderkamers worden dus gedeeld, en er komen goede elektronische voorzieningen die het telewerken vergemakkelijken. Dat werkt ruimtebesparend en zal in de toekomst steeds vaker worden toegepast”, aldus Van Exel.

Per 1 januari is tevens mevr. Y.D.M. van Otterdijk (40) aangesteld als directeur van de RGD-directie Oost. Zij is afkomstig van de Rijksplanologische Dienst, waar ze als podirecteur Randstadvisie werkte.

Reageer op dit artikel