nieuws

Dreigend tekort aan technische hbo’ers

bouwbreed

Er dreigt in de toekomst een tekort aan hbo’ers die een technische opleiding hebben gevolgd. Dit probleem speelt met name in de sector weg- en waterbouwkunde. Een lichtpuntje is dat de hbo-opleidingen en de overheid er van alles aan ke doen om het niet zo ver te laten komen.

Dat schrijft de werkgroep-Peters in het Actieplan Techniek, dat zij heeft aangeboden aan de vereniging van hogescholen, de Hbo-raad. Dit studiejaar begonnen bijna 14.000 studenten aan een technische opleiding. Een jaar eerder waren dat er nog 15.200. Deze trend dreigt zich voort te zetten. Er ontstaat dan een tekort op de arbeidsmarkt.

Volgens het rapport was bij (weg- en water)bouwkunde “de uitbreidingsvraag relatief hoog, terwijl ook de vervangingsvraag veel hoger was dan bij de meeste andere technische opleidingen op hbo-niveau. De arbeidsinstroom was daarentegen slechts gemiddeld.”

De werkloosheid onder afgestudeerden van deze studierichtingen is laag, circa 3 procent, terwijl circa 67 procent van de afgestudeerden kort na het afstuderen een baan vindt.

Over het algemeen is de werkloosheid onder jonge afgestudeerden van een technische studierichting 7 procent. Dit is hoger dan bij andere hbo-opleidingen. Ook is het zo dat bedrijven weinig jonge technici durven aan te nemen. Op de langere termijn zijn echter meer afgestudeerden nodig.

Hogescholen ke meer studenten trekken door kandidaten al op de middelbare scholen een beter beeld te bieden van de technische opleidingen. Andere suggesties zijn dat docenten vaker een tijdje in het bedrijfsleven gaan werken (en andersom), de aanstelling van meer jonge docenten en een vernieuwing van het onderwijs. Ook vindt de commissie dat de opleidingen hun studenten beter moeten begeleiden bij stages en dat zij meer aandacht moeten besteden aan zelfstandig ondernemerschap.

Ook van de overheid verwacht de commissie een actieve opstelling. Zij kan extra investeren in de vernieuwing van het technisch hbo. Meest opvallend is de wens dat studenten die de propedeuse niet halen na twee jaar ke overstappen op een andere studie, zonder verlies van rechten op studiefinanciering. Dat zou de overheid extra geld kosten.

Reageer op dit artikel