nieuws

De Boer steunt ‘verbod’ op bouwen Brabantse kernen

bouwbreed Premium

De uitstroom van mensen met hogere inkomens naar het Brabantse platteland moet worden tegengegaan. Een dalende woningbehoefte in de stadsregio’s naar middeldure en dure woningen brengt immers risico’s voor de grote Vinex-locaties teweeg. Aldus minister De Boer die de inspecteurs volkshuisvesting en ruimtelijke ordening steunt in hun beleid woningbouw in kleine kernen tegen te gaan.

Zij zegt dit naar aanleiding van schriftelijke vragen van het CDA-kamerlid Th.A.M. Meijer. Deze trok onlangs aan de bel nadat er in het Brabantse de nodige commotie rond het bouwen in plattelandskernen was ontstaan.

Die ontstond nadat de Inspecteurs Volkshuisvesting in een persbericht hadden laten weten dat landelijke gemeenten teveel woningen bouwden en zij hier paal en perk aan wilde gaan stellen. Dit bericht schoot prompt het verkeerde keelgat van de Brabantse gedeputeerde Van Geel in. In een brief aan VROM stelde de gedeputeerde dat er door de Inspecteurs een onjuiste voorstelling van zaken was gegeven. “Sedert het afsluiten van de Vinex-contracten is er sprake van een negatief migratiesaldo van het landelijk gebied. U kunt in feiten maar een conclusie trekken: voor het eerst sinds jaren werkt het verstedelijkingsbeleid, maar dat komt blijkbaar slechts uit”, aldus Van Geel toen.

In zekere zin geeft De Boer de gedeputeerde gelijk door in haar antwoord aan Meijer die hierover opheldering vroeg, te schrijven dat de woningtekorten in de plattelandsgemeenten beperkt zijn en zelfs onder het niveau van twee procent van de woningvoorraad liggen.

Woningmarkten

De stelling van het CDA-kamerlid dat een bouwverbod verstrekkende gevolgen heeft voor de autochtone woningzoekende wordt door de VROM-minister dan ook niet gedeeld. “Er is geen sprake meer van lokaal functionerende woningmarkten. Woningzoekenden zijn in het algemeen op zoek naar een andere woning binnen straal van twintig tot dertig kilometer van hun huidige woonplaats. Het zoekgebied ligt in de Brabantse situatie veelal in de invloedsfeer van een stedelijke regio.”

Volgens De Boer moet in ieder geval duidelijk zijn dat versterking van het stedelijk gebied prioriteit heeft. In dat kader zegt zij de maatregelen van de Inspecteurs te ke steunen. “De bestaande ‘weglek’ van de koopkrachtige vraag uit de stadsregio’s moet worden gekeerd. Mede tegen de achtergrond van een dalende woningbehoefte leidt het weglekken van die vraag tot toenemende risico’s bij de ontwikkeling van de grote Vinex-locaties.”

Reageer op dit artikel