nieuws

D66 wil geheel afzien van zandwinning uit Amstelmeer

bouwbreed Premium

Nu Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op last van de Raad van State de vergunning voor zandwinning uit het Amstelmeer moet intrekken, meent de Statenfractie van D66 dat de procedure voor zandwinning uit dit meer geheel kan worden gestopt.

Onderzoek van Oranjewoud zou hebben aangetoond dat er voldoende alternatieven voor de zandwinning elders bestaan. Beter is het volgens D66 met Rijkswaterstaat afspraken te maken over alternatieve zandwinning uit vaargeulen in Waddenzee en IJsselmeer en te komen tot versnelling van procedures en plannen voor zandwinning uit zee en van een ontziltingsinstallatie bij de rioolzuiveringsinstallatie in Den Helder.

Reageer op dit artikel