nieuws

Ctsv verbiedt uitbesteden uitvoering sociale wetten Doek valt voor apv-er in bouwnijverheid

bouwbreed Premium

De Plaatselijke Vertegenwoordigers van de vakbonden in de bouw (apv-ers) mogen niet langer meewerken aan de uitvoering van de sociale verzekeringswetten en cao-regelingen. Het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (Ctsv) heeft dat gisteren besloten. In de bedrijfstak is met droevenis op de beslissing gereageerd.

Volgens het Ctsv is betrokkenheid van de apv-ers bij de uitvoering van de genoemde onderwerpen niet toegestaan op grond van de nieuwe wetgeving op het gebied van de sociale verzekeringen. Het gaat daarbij om “overwegingen van doelmatigheid, onafhankelijkheid en effectiviteit”.

Het Ctsv verbiedt overigens niet alleen uitbesteding van activiteiten aan de vakbonden in de bouw. Ook uitbesteding van een aantal werkzaamheden aan werkgeversconsulenten in dienst van werkgeversorganisaties wordt door het Ctsv niet getolereerd.

Gevolgen

De beslissing van het Ctsv zou wel eens ernstige gevolgen ke hebben voor het in 1993geprofessionaliseerde netwerk van apv-ers. De toekomst van de 160 overgebleven plaatselijke vertegenwoordigers, die vanuit 250 locaties in het land werknemers in de bouw begeleiden en adviseren, is niet rooskleurig.

“Dit is zeker geen leuk besluit voor de bouw. Een instituut dat sinds 1929 bestaat, dreigt te moeten verdwijnen. Dat is ingrijpend”, aldus een woordvoerder van het SFB. Volgens hem is de beslissing van het Ctsv te karakteriseren als “een logische voortzetting van de wettelijk opgelegde ontvlechting tussen opdrachtgever (bedrijfsvereniging) en uitvoerder (SFB-UOSV).”

De in een uitbestedingsovereenkomst tussen SFB en vakbonden vastgelegde samenwerking met de apv-ers, voldoet volgens het Ctsv niet aan de criteria voor goedkeuring.

Niet bekend

Veel onzekerheden

Of het tot een afbouw van het stelsel van apv-ers komt, weet hij niet. Maar duidelijk is dat de beslissing van het Ctsv “heel veel onzekerheden” impliceert. Ook kan hij niet inschatten wat de gevolgen zijn voor het SFB zelf.

De directie van SFB-UOSV gaat zich nu samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw beraden over mogelijke oplossingen. De bedoeling is om eind januari/begin februari een plan de campagne bij het Ctsv in te dienen. “Dat plan zal ongetwijfeld van invloed zijn op de definitieve vaststelling door het Ctsv van een overgangstermijn”, verwacht de SFB-woordvoerder.

Reageer op dit artikel