nieuws

Concurrentie nutsbedrijf aan banden gelegd

bouwbreed

De Eerste Kamer heeft met algemene stemmen het Wetsvoorstel Energie Distributiebedrijven aangenomen. Hiermee komt een einde aan de commerciele activiteiten van de nutsbedrijven. De installatiebedrijven hadden berekend dat deze oneerlijke concurrentie hun tot het jaar 2000 minimaal f. 100 miljoen aan omzet zou kosten en dat duizend mensen hun baan zouden verliezen.

Wanneer de nutsbedrijven toch marktgerichte activiteiten willen opzetten, moeten zij dit doen in nevenbedrijven en onder dezelfde condities als ‘gewone’ bedrijven.

De vraag vanuit de Eerste Kamer ‘hoe erg het zou zijn als de Wet Energiedistributie voorlopig niet zou worden aangenomen’ in afwachting van de ‘Derde Energienota’ die rond de eeuwwisseling moet verschijnen, werd niet door het kabinet beantwoord.

Failliet

De brancheorganisaties Uneto en VNI deden dit wel door KPMG Bureau voor Economische Argumentatie de opdracht te geven om de consequenties te berekenen. Het bureau kwam tot de conclusie dat de installateurs honderd miljoen aan omzet zouden derven en dat duizend banen op de tocht komen te staan. In het meest gunstige geval zouden 134 installatiebedrijven failliet gaan.

De Senatoren bleken gevoelig voor deze cijfers en zagen de noodzaak om deze vorm van oneerlijke concurrentie aan banden te leggen.

Reageer op dit artikel