nieuws

China reserveert miljarden voor infrastructuur

bouwbreed Premium

China wil nog voor 2000 zo’n 10.000 kilometer spoor- en ruim 70.000 kilometer autoweg aanleggen. De uitbreiding moet het snel groeiende personen- en vrachtvervoer ontlasten. Met de werken is ongeveer f. 92 miljard nodig. Het landsbestuur kan daaraan niet meer dan pakweg f. 48 miljard bijdragen.

Lokale overheden en buitenlandse financiers moeten het restant bijeen zien te brengen. De centrale overheid probeert al zo’n twaalf jaar plaatselijke besturen te bewegen tot investeringen in (spoor)wegen. Voor de aantrekking van buitenlands kapitaal bevordert Peking de mogelijkheden voor ‘bouw-beheer-overdracht’-constructies. Voorts probeert China door middel van gezamenlijke bedrijven buitenlands kapitaal aan te trekken. Een andere mogelijkheid biedt de notering van Chinese bedrijven op buitenlandse aandelenbeurzen.

Reageer op dit artikel