nieuws

Brabant blij met grote hoeveelheid poen in de gezondheidszorg

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Brabant is zeer goed te spreken over het grote aantal projecten, dat in de sector verzorging/verpleging met goedkeuring van de bewindslieden op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kan worden uitgevoerd.

Voor het bouwprogramma intramurale gezondheidszorg 1997-2000 kreeg de provincie een bedrag van f. 71,5 miljoen toegewezen, een kwart van de landelijk beschikbare groeimiddelen voor verpleging.

In de sector zorg voor verstandelijk gehandicapten is voor Noord-Brabant f. 3,7 miljoen concreet in poen ‘belegd’. Daarnaast zijn een aantal herspreidingsplannen opgenomen, zoals deconcentratie- en vernieuwingsplannen van Het Rijtven te Deurne en Binckhof te Grave in combinatie met die van Maria Roepaan en St. Augustinus te Gennep.

Op uitnodiging van staatssecretaris Terpstra zijn ook enkele aanvullende voorstellen voor uitbreiding van verzorgplaatsen voor verstandelijke gehandicapten gedaan. Het gaat om uitbreidingsinitiatieven in kleinschalige vorm voor Bronlaak te Oploo, De Binckhof te Velp, Huize Het Rijtven in Deurne en Piusoord in Oosterhout. Het zal niet direct leiden tot verlichting van de wachtlijstproblematiek omdat deze bouwinitiatieven op de lijst staan vermeld met als aanvangsjaar 1998. De provincie zal samen met zorgaanbieders en ouderverenigingen druk blijven uitoefenen om eerder met deze plannen te mogen beginnen.

Alle voorstellen, die zijn ingediend ten behoeve van de sector geestelijke gezondheidszorg zijn gehonoreerd. Dat geldt ook voor de plannen in de sector algemene ziekenhuizen.

Projecten voor 1997

Van de poen, die zijn goedgekeurd en waarvan de aanvang van de bouw in 1997 kan beginnen noemen wij onder andere de vervangende nieuwbouw van het epilepsiecentrum Kampenhaege in Heeze (investeringskosten f. 13,8 miljoen), de bouw van een dependance in Veldhoven voor het R.K. Kempisch Verpleegtehuis in Bladel ( f. 11,8 miljoen), de bouw van een dependance in Best voor Strijp/Dommelhoef te Eindhoven ( f. 14,81 miljoen) en een dependance te Kaatsheuvel/Loon op Zand voor Eikendonk in Waalwijk ( f. 11,42 miljoen).

Er wordt een verpleeghuis dependance gerealiseerd voor het R.K. Gasthuis in Tilburg ( f. 9,78 miljoen), een aanpassing van de locatie St. Oederode en oprichting ervan in Den Bosch en Eindhoven van de Stichting Verslavingszorg Brabant en de nieuwbouw van een verslaafdenkliniek voor De Vierwinden in Breda ( f. 18,67 miljoen).

Reageer op dit artikel