nieuws

‘Bouwvoorschriften in Duitsland moeten eenvoudiger’

bouwbreed Premium

De roep om liberalisering van het bouwrecht wordt ook in Duitsland meer en meer gehoord. Daarnaast moeten veel bouwvoorschriften kritisch tegen het licht gehouden worden opdat het bouwen in Duitsland sneller en goedkoper kan worden zonder dat daardoor burgerrechten, milieuaspecten en stedenbouwkundige randvoorwaarden worden ingeperkt. De veelgehoorde klacht is dat het bouwen in Duitsland onder meer duur is omdat de voorschriften zo gecompliceerd zijn.

Professor Stefan Polonyi leidt in Berlijn het initiatief om de bouwregelgeving te vereenvoudigen. Zijn uitgangspunt is dat voorschriften bedoeld zijn om arbeid te verlichten.

Maar elke regelgeving verzelfstandigt zich in de loop van de tijd en moet derhalve periodiek op haar functionaliteit worden beoordeeld. Daartoe moeten voorschriften volgens hem in drie groepen worden opgesplitst: technische eisen (normen, richtlijnen), subsidie-eisen (waarin vaak ook technische eisen) en uitvoeringseisen (beproevingen, attesten).

Bij normering wordt er al een tijd lang op gelet dat er geen overbodige regels worden ingevoerd. Bij elke nieuw in te voeren norm moet worden aangetoond dat deze noodzakelijk is en welke kosten ze met zich brengt. Desondanks ontstaan er normen die overbodig zijn, die het bouwen duurder maken en innovatieve initiatieven belemmeren, aldus prof. Polonyi.

Het initiatief van de professor is gekoppeld aan de Technologie-Vermittlungs-Agentur (TVA) Berlin. Het is erop gericht het streven naar vereenvoudigen van de regeling een nieuwe impuls te geven en met name de gebruikers van de voorschriften, architecten, adviserende ingenieurs en bouwers bij dit streven te betrekken.

Hij roept de bouwwereld op hun ergernis niet te onderdrukken, niet op basis van de ervaringen uit het verleden zich stil te houden, maar hem op de hoogte te houden van discutabele en zich tegensprekende regels in de voorschriften. Hij wil daarbij een directe terugkoppeling bewerkstelligen tussen de regelgevers en gebruikers, om zodoende niet alleen tot vereenvoudiging van de voorschriften te komen, maar gelijktijdig ook bijdrage te ke leveren tot verlaging van de bouwkosten.

Reageer op dit artikel