nieuws

Bouw nog niet eens over A-blad werkdruk

bouwbreed Premium

Werkgevers en werknemers zijn (nog) verdeeld over de noodzaak van het ontwikkelen van een A-blad voor de bestrijding van stress in de bouw. De vakbonden vinden de werkdruk zo hoog, dat ze de stichting Arbouw verzocht hebben een A-blad te maken. De werkgevers ontkennen niet dat ook in de bouw sprake is van stress, maar willen eerst de resultaten afwachten van een inmiddels lopend vooronderzoek van Arbouw.

Hoge werkdruk op de bouwplaats is geen uitzondering meer. Onder invloed van kortere bouwtijden, toenemende concurrentie en steeds meer technische vernieuwingen raakt een belangrijk deel van de werknemers in de stress.

Arbouw-directeur L. Akkers is zeer ongerust over die ontwikkeling. “Toenemende werkdruk blijkt nu reeds in verschillende bouwberoepen oorzaak nummer 1 van het ziekteverzuim. Het lijkt er zelfs op, dat stress lichamelijke belasting inloopt als oorzaak van verzuim”, concludeert hij in het blad Arbouw Journaal.

Verzoek A-blad

Een beleidsmedewerker van Arbouw bevestigt, dat de bouwbonden een verzoek hebben ingediend een A-blad ‘werkdruk’ op te stellen. Maar binnen het paritaire bestuur van de stichting moet daarover nog besluitvorming plaatsvinden.

Volgens hem is inmiddels al wel “een soort inventarisatie van de werkdruk in de bouw uitgevoerd.” Dat vooronderzoek is door Arbouw ook al vertaald in een Arbo-document werkdruk.

“Het betreft een eerste concept, waarin we aangeven hoe groot de problematiek is, wat je eraan kunt doen om de werkdruk terug te dringen en welke mechanismen er zijn om dat proces te beinvloeden. Of het document moet worden omgezet in een A-blad is nu nog onderwerp van discussie”, zegt hij.

Blokkade?

Volgens een woordvoerder van de Bouw- en Houtbond FNV zou het ontwikkelen van een A-blad geblokkeerd worden door de werkgevers. Maar dat wordt van de zijde van het AVBB bestreden.

“Wij ontkennen niet dat net als in andere bedrijfstakken ook bij ons het probleem van stress speelt. In principe denken wij dus niet dat de bouw daarvan is uitgezonderd. Maar niemand weet in welke omvang en bij welke bouwberoepen in het bijzonder dit probleem speelt. Arbouw doet daarom nu een vooronderzoek. Daaruit moet blijken of de problematiek inderdaad ernstig is. Pas als de resultaten van die inventarisatie bekend zijn, willen we bezien of er vervolgstappen moeten komen en welke beleidsinstrumenten daarvoor nodig zijn”, aldus een woordvoerster van het AVBB.

Die wat voorzichtige reactie van de bouwwerkgevers kan worden verklaard uit het feit dat werkdruk een nogal beladen thema is vanwege het imago van de bouw. Bovendien laat stress zich moeilijker meten dan bijvoorbeeld fysieke belasting.

Daarbij komt dan nog, dat werkgevers in de bouw niet staan te trappelen om te komen tot nieuwe, gedetailleerde regelgeving. Laat staan dat ze zitten te wachten op nog meer normering en certificering. En A-bladen zijn nu eenmaal regelingen, die de bedrijfstak zichzelf oplegt. Volgens de beleidsmedewerker van Arbouw is de werkdruk nu in beeld gebracht: “Maar er zijn nog geen oplossingen voor de door ons gesignaleerde knelpunten. In die fase zitten we nu.”

Het Arbouw-onderzoek wijst uit, dat er vooral een grote werkdruk is onder middelbaar- en hoger personeel (werkvoorbereiders, calculatoren, uitvoerders), voorlieden van onderaannemers en specialistische beroepen (bijvoorbeeld metselaar en vloerenlegger).

Eigen studie

Overigens is de Bouw- en Houtbond FNV van plan volgend jaar zelf onderzoek te doen naar werkdruk in de bouw. Het is de bedoeling dat te doen in samenwerking met bouwbedrijven.

In het kader van de studie zullen gesprekken plaatsvinden met management en bouwplaatspersoneel in alle branches. Het onderzoek moet medio 1997 klaar zijn.

Een door de bond in te stellen beleidsgroep gaat vervolgens de uitkomsten van de studie vertalen in concrete beleidsmaatregelen en het vakbondswerk in de bedrijven.

Reageer op dit artikel