nieuws

Bouw- en houtbond FNV bereidt campagnes voor Bouwprocesbesluit is nog papieren tijger

bouwbreed Premium

De Bouwbond-FNV gaat de overheid, werkgeversorganisaties en opdrachtgevers aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats. Onderzoek van de bond naar de naleving van het Bouwprocesbesluit heeft aangetoond dat er maar weinig de hand aan wordt gehouden. De bond sluit niet uit dat het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid daardoor weer zullen toenemen.

Een groot aantal kaderleden van de bond zijn in hun eigen bedrijf nagegaan hoe het met de uitvoering van het twee jaar oude Bouwprocesbesluit is gesteld. In totaal werden 111 bouwbedrijven met in totaal 35.000 werknemers bij dit onderzoek betrokken.

Al in de ontwerpfase zou rekening moeten worden gehouden met de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats. “Maar papier is geduldig”, aldus de bond. “Het gaat erom dat de voorschriften in de praktijk worden nageleefd. Alleen dan kan het aantal ongelukken worden teruggebracht.”

Bovendien is de coordinatie van de arbeidsomstandigheden tussen de ontwerp- en uitvoeringsfase gebrekkig.

Het onderzoek toont ook aan dat op de bouwplaats nog veel te weinig is te merken van het Bouwprocesbesluit. Werkoverleg en voorlichting, zoals verplicht is gesteld, zijn nog lang geen gemeen goed geworden.

Omdat de effectiviteit van het Bouwprocesbesluit ver achter blijft bij de verwachtingen, gaat de bond alle betrokkenen nog eens wijzen op hun verantwoordelijkheid. Daarnaast zullen kaderleden worden opgeroepen goed in de gaten te houden of het besluit ook echt wordt nageleefd.

Verzuim neemt toe

De bouwbond wenst niet met de handen over elkaar af te wachten of de kwaliteit van het werk wel beter zal worden. De komende jaren wil de bond alles op alles zetten om een aantal hardnekkige problemen krachtig aan te pakken.

Zo klaagt meer dan de helft van alle werknemers in de bouw over de fysieke belasting en de werkdruk. “Als daar niet snel wat aan wordt gedaan, zullen het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid weer snel gaan toenemen”, aldus de bond.

De plannen ter verbetering van de kwaliteit van de arbeid heeft de bond in de nota ‘Tijd voor meer kwaliteit’ opgesomd. Daaruit valt op te maken dat kaderleden, die in hun eigen bedrijf de gebrekkige arbeidsomstandigheden te lijf willen, actief zullen worden ondersteund.

Meerdere acties

Er staan ook een aantal campagnes gepland om aandacht te vragen voor schrijnende problemen.

Volgend jaar ke in ieder geval campagnes worden verwacht die in het teken staan van houtstof, het fysiek zware stukadoorsvak en schadelijke verfproducten. Dat laatste onderwerp staat ook op de rol voor het congres van de bond, dat in april volgend jaar in Maastricht wordt gehouden.

In samenspraak met werkgevers en de overheid wil de bond duidelijke normen opstellen ten aanzien van de lichamelijke belasting, waaraan alle bedrijven moeten voldoen. Bedrijven, die desondanks in gebreke blijven moeten door de overheid worden aangepakt, zo is de bond van oordeel.

Reageer op dit artikel