nieuws

Bouw dansschool inzet van oplichting en achterklap

bouwbreed Premium

“Als entree komen hier mooie glazen schuifdeuren. En daar komt de sauna met ernaast kleedkamers voor de artiesten.” Ricardo Sibelo wijst alles met een priemende vinger aan. Enige fantasie is echter wel nodig. Zijn multifunctionele dansschool heeft meer weg van een ontmantelde fabriekshal dan van een hightech dansstudio. Sinds april van dit jaar ligt de bouw stil. Door fraude en wanbeleid van de aannemer, zegt Sibelo, “maar het komt goed. Met een andere aannemer ga ik in maart open.” Volgens W. de Neef, die zich opwerpt als adviseur van de bouwer, kan hij dat rustig vergeten: “Sibelo is een schat van een man, maar met schattigheid doe je nu eenmaal geen zaken.”

De vijfenveertigjarige Ricardo Sibelo is een artiest in hart en nieren. Als gevangenisbewaarder Jan Brouwer is hij momenteel wekelijks te zien in de serie ‘Vrouwenvleugel’ van RTL4. In de Haagse regio is hij bovenal bekend van zijn dansopleidingen. In school- en clubgebouwen geeft Sibelo al jarenlang dansles. Door dit succes is het idee voor een eigen dansstudio snel geboren. “Dat gebouw”, zo vertelt Sibelo, “wilde ik van begin af aan in Zoetermeer bouwen. Vooral omdat daar het merendeel van mijn leerlingen wonen.”

Zijn idee is een multifunctioneel gebouw waar alles op het gebied van dansen maar ook theater kan plaatsvinden. Het moet zelfs mogelijk zijn om in de grote zaal televisieopnames te maken. Na de nodige weerstanden van omwonenden, die een dergelijk danspaleis in de buurt niet zagen zitten, te hebben weggenomen krijgt Sibelo van de gemeenteraad het groene licht om het door hemzelf ontworpen pand te bouwen.

Klikt

Na een rondgang langs diverse aannemers komt hij in contact met Boa Beheer BV uit Hoogvliet. Dit adviesbedrijf van de heer A. Lever bijgestaan door de heer De Neef wil hem wel helpen bij de bouw van de dansstudio. Sibelo: “Het klikte gewoon. Hun denkwijze sloot aan op die van mij. Ik vond het wel blufkikkers, maar volgens mijn toenmalige advocaat waren alle aannemers blufkikkers, dus…”

Het komt tot een akkoord. Boa Beheer BV gaat de dansschool in Zoetermeer bouwen. Daarvoor heeft Sibelo een bank- en bouwkrediet toegezegd gekregen. In oktober van ’95 gaat dan ook de eerste paal de grond in. Bouwtijd in prefab volgens toezeggingen drie tot vier maanden.

In het begin loopt alles voorspoedig. Sibelo die dan nog regelmatig in Luxemburg voor opnames van Vrouwenvleugel vertoeft, ziet de bouw met grote sprongen vorderen. Het is dan al januari als hij bij een bezoek aan de bouwplaats merkt dat de ingang niet op de juiste plek staat. “Ik werd gerustgesteld. Het zou allemaal goedkomen. Maar toen ik een week later weer ging kijken was er niets aan gedaan.”

Dan ontdekt Sibelo dat de aanvankelijke hartelijkheid en het enthousiasme van de bouwvakkers aan het verdwijnen is. Sterker ze worden zelfs vijandig. Als hij om opheldering vraagt wordt duidelijk dat veel jongens al sinds de kerst niet meer zijn betaald. De jongens was voorgehouden dat Sibelo zijn betalingsverplichting niet is nagekomen. “Ik heb alles steeds keurig betaald”, zegt Sibelo met nadruk. “Ook de bouwleges die door Boa Beheer BV tot op de dag van vandaag nog niet aan de gemeente Zoetermeer zijn overgedragen.”

Vorst

Dan doet ook nog de vorst zijn intrede en de bouw komt stil te liggen. Sibelo’s een bevriende aannemer naar de bouwplaats die het tot dan verrichtte werk afkeurt. Er blijkt zeer slecht materiaal te zijn gebruikt. En ook de constructie is alles behalve goed. “Vaders van leerlingen werkzaam in de bouw zeiden tegen mij ‘Ricardo je wordt genaaid’. Een gepensioneerde buurman die vroeger werkte in de staal zei dat er van de constructie weinig deugde. Maar wat moest ik?”

Als hij bij Lever en De Neef aan de bel trekt krijgt hij keer op keer te horen dat materialen door de vorst niet zijn gekomen. Pas later wordt duidelijk dat leveranciers niet waren betaald. Zo ook de steigerbouwer die in april zijn steigers en afrastering weghaalt. De bouwplaats is dan voor iedereen vrij toegankelijk en een doorn in het oog van omwonenden. De gemeente eist dat er een hek omheen komt. Boa Beheer zegt toe dat te doen, maar er gebeurt niets. “Het was gevaarlijk, kinderen konden er zo in. Ik heb uit eigen zak het hekwerk betaald en laten plaatsen.”

De verhouding tussen De Neef en Lever enerzijds en Sibelo anderzijds is dan dusdanig verziekt dat de bouw definitief stil komt te liggen. Het is dan 19 april en de opening was aanvankelijk ergens in maart voorzien.

Steekspel

Het juridisch steekspel begint. Een kort geding aangespannen door Sibelo wordt door hem gewonnen. Hij heeft een vordering op Boa Beheer BV van tenminste fl. 600.000. Maar de juridische afwikkeling zeg maar gerust strijd is nog in volle gang. Een faillissement weet Boa Beheer te voorkomen, maar geld is er tot op heden nog niet te vinden. Sibelo: “Zij willen mij nu failliet hebben. Als wraak zodat ik dan ook geen vordering meer op ze heb.” Zelf wil hij nu zo snel mogelijk het gebouw afbouwen en openen. “Alleen dan kan ik van ze afkomen.”

Intussen weet de buurt niet meer waar het aan toe is. Publicaties in lokale kranten laten steeds een enthousiaste Sibelo aan het woord die een snelle opening in het vooruitzicht stelt. Maar er gebeurt helemaal niets. In oktober wordt huis-aan-huis een Zoetermeerse stadsplattegrond verspreid. Op het achterblad prijkt een fraaie advertentie van ‘The Dance Studio Ricardo Sibelo’. Wie het telefoonnummer draait krijgt het bekende ‘dit nummer is afgesloten’-deuntje te horen. “Iedere dag dat er niets gebeurt kost mij geld”, verzucht Sibelo. Moedeloos wordt hij er echter niet van. “Ze krijgen mij niet kapot. Ze hebben me getrapt en geslagen, maar ik ga door.”

Bij Bouw- en Woningtoezicht is het probleem rond de dansschool eveneens bekend. “Er is geen touw aan vast te knopen.”, zegt ambtenaar Den Duyn desgevraagd. “Hij heeft ruzie met de aannemer. Onlangs heeft een andere aannemer nog het bestek opgevraagd. Maar daar hebben we niets meer van gehoord. Wel loopt Sibelo het gevaar dat het termijn van de bouwvergunning aan het verlopen is. Wij ke in ieder geval niets doen. Hij is trouwens heel moeilijk bereikbaar. We hebben geen idee waar hij is.”

Het zijn deze woorden die Sibelo in woede doen ontsteken. “Er wordt in Zoetermeer heel wat over mij afgepraat. Er wordt gezegd dat ik failliet ben, het is allemaal onzin. Zo’n opmerking dat ik moeilijk bereikbaar ben, het is gewoon niet waar. Het is duidelijk dat ik slachtoffer ben maar binnen de bouw is er geen enkele instantie voor mensen die door dit soort praktijken beschadigd zijn”

Via het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf is Sibelo nu in contact gekomen met Bouwbedrijf Eekhout uit Kwintsheul. Waarschijnlijk gaat hij het afbouwen. Eekhout: “We komen er wel uit. Het is duidelijk dat Ricardo in een avontuur is gestapt wat hij van te voren niet heeft ke overzien. Misschien is hij te naief en goedgelovig geweest. Vaststaat voor mij dat hoe fantastisch zijn verhaal soms ook klinkt ik hem op geen enkele onwaarheid heb ke betrappen.”

Zakelijke relatie

Lever, directeur van Boa Beheer is vriendelijk als hem naar de relatie met Sibelo wordt gevraagd. “Wij hebben een zakelijke relatie met de heer Sibelo.” Hij ontkent een bouwbedrijf te hebben. “Ja we bouwen wel in eigen beheer voor onze dochterondernemingen. De dansschool van Sibelo is een dochter van ons.”

Over hoe het nu verder moet tussen hem en Sibelo zegt Lever: “Daarvoor moet u bij Sibelo zijn.” Hij wil niets meer met u te maken hebben? “Dat betreur ik.”

Zijn kompaan De Neef is wat spraakzamer. “Ach, eigenlijk is het sop de kool niet waard”, klinkt het joviaal. “De kern van het conflict is gewoon een misverstand in de communicatie. Daardoor is er een ordinaire ruzie ontstaan. En u weet, er zijn altijd twee personen nodig om ruzie te maken.”

Wat er met het in aanbouw zijnde gebouw gaat gebeuren is De Neef helder: “Het zal de bestemming van dansschool nooit krijgen. Het was Ricardo zijn droom en hij heeft er keihard voor gewerkt, maar afbouwen kost geld. En dat heeft hij niet. Hij zegt van wel? Als hij geld zou hebben dan had hij ons nooit nodig gehad. Ben ik duidelijk genoeg? Kijk, Ricardo Sibelo is een schat van een man. Maar zakendoen doe je niet met schattigheid.”

Sibelo: “Boa Beheer BV moet maar eens verantwoorden waar het geld gebleven is, dat ik voor de bouw geleend heb en aan Boa Beheer BV ter beschikking is gesteld. In de dansstudio zit dat geld in ieder geval niet!”

Winterweer

Het is koud winterweer. Een gure wind waait door het gebouw aan de Zegwaartseweg in Zoetermeer. Plassen water staan op de ruwe betonnen vloer. Het hout aan de wanden is drijfnat en beschimmeld. De trieste aanblik heeft echter een verre van depressieve uitwerking op Sibelo. Zijn ogen fonkelen in zijn donkere gelaat. “Weet je, mij krijgen ze er niet onder. Zolang de bank in mij blijft geloven ga ik door. En als de bank stopt heb ik wel weer wat anders. In maart ga ik open. Schrijf dat maar op: maart.”

Reageer op dit artikel