nieuws

Bepalen risico’s kan kosten ondergronds bouwen drukken

bouwbreed Premium

Nog steeds bestaat onduidelijkheid over de risico’s die ondergronds bouwen met zich meebrengt. Beter schatten en beheersen van risico’s kan tot aanzienlijke daling van kosten leiden.

Dit viel te beluisteren op de jaardag van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) in Zeist. Het centrum is vorig jaar in maart opgericht voor het ontwikkelen van (technische ) kennis op het gebied van ondergronds bouwen. Er zijn hiertoe diverse onderzoek- en proefpoen gestart. Die poen zijn in hoofdzaak gericht geweest op verbeteren van bestaande technieken en minder op werkelijke innovatie van de technologie. Het COB is echter van plan het aandachtsveld te verbreden. In de komende jaren zal gerichter aandacht worden besteed aan de stimulering van de ontwikkeling van technologie en van innovatie.

In dat verband zijn technische onderwerpen van belang. Bij de technologie van het boren moet het accent liggen op het terugdringen van de kosten van boortunnels. Er lopen onderzoeken om de voortgangssnelheden op te voeren tot 30 a 40 meter per dag. Tunnels langer dan 10 kilometer zijn dan 30 tot 40% goedkoper aan te leggen. De financiele haalbaarheid van ondergrondse buizenstelsels voor bijvoorbeeld trein en metro wordt hiermee aanzienlijk vergroot. De grootste kostenpost bij de aanleg van geboorde tunnels wordt gevormd door de tunnelmantel. Verhogen van de boorsnelheid bij gebruik van eenzelfde tunnelmantel is weinig zinvol. Daarbij is de invloed op de kosten te gering.

Automatisering

Bij ondergrondse technieken zijn automatisering en robotisering van groot belang. Dit bij zowel de aanleg als het gebruik van infrastructuur. In Japan is de robotisering bij boren van tunnels vergevorderd. Nederland staat voor de keuze: zelf technologie ontwikkelen of technologie kopen.

Reageer op dit artikel