nieuws

Belgie bereidt aansluiting Nederlands HSL-net voor

bouwbreed Premium

De Belgische organisatie TUC Rail besteedt volgend jaar de eerste fase aan van de zogeheten noordtak van het HSL-trace. Het gaat hierbij om aanpassingen van de spoorbaan tussen Berchem en Antwerpen-Centraal. Voor dit project is echter nog geen bouwvergunning afgegeven. De volgende fasen worden aanbesteed zodra Belgie de doortrekking van de lijn door het Peerdsbos nabij Brasschaat heeft geregeld en een besluit heeft genomen over de bouw van een station te Brecht en over de grensovergang Het Meer.

Directeur-generaal ir. J. Meyns van TUC Rail gaat ervan uit dat de noordtak in de loop van 2005 in gebruik kan komen. Op een bijeenkomst in Antwerpen van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Belgie en Luxemburg rekende hij voor dat de gezamenlijke Belgische HSL-werken in 1997 een investering van zo’n f. 650 miljoen vergen. Bij dit aanbestedingsbedrag komt nog eens ruim f. 100 miljoen voor elektro-mechanische voorzieningen. Sinds dit jaar financiert de staat een groot deel van deze uitgaven. Voordien betaalde de overheid alleen mee aan baanvakken waarop ook binnenlandse treinen rijden. De aanleg van een nieuwe lijn in landelijk gebied valt evenwel goedkoper uit dan de uitbreiding van bestaande traces in een meer verstedelijkt gebied.

Bouwvergunningen

Het Belgische HSL-net biedt plaats aan de Eurostar tussen Brussel en Londen en aan de Thalys die Parijs en Brussel verbindt met Amsterdam en Keulen. De westelijke tak waarop de Eurostar rijdt moet eind volgend jaar helemaal gereed zijn. De afbouw van de stationsvoorzieningen zal volgens Meyns nog zeker enige jaren duren. Het nieuw aan te leggen oostelijke deel tussen Leuven en Luik moet halverwege 2001 in gebruik komen.

De oplevering van het restant volgt in 2005. Of dat alles lukt hangt af van de vaart die achter de bouwvergunning wordt gezet. De gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonie beoordelen ieder voor zich de aanvraag voor de traces die hun grondgebied passeren.

De aanvraag voor diverse werken voor de oosttak is volgens Meyns nog steeds in behandeling. Komt de vergunning tijdig af dan valt volgend jaar te rekenen met de aanbesteding van een 168 meter lange spoorbrug over de Grote Ring te Machelen en de aanleg van ruim twee kilometer onderbouw voor het vierde spoor. De lijst meldt verder de sloop en vervangende nieuwbouw van alle bruggen te Herent. In het verlengde daarvan ligt de aanleg van zes kilometer ballastbed. Nabij Boutersem moeten ook enkele bruggen worden gebouwd terwijl het trace nabij Hoegaerden en Borgworm de realisatie van enkele viaducten vereist. Nabij Hergenrath moet een bestaand viaduct plaats maken voor een nieuw. Al deze werken vergen aanpassingen aan de spoorbedding.

Goederennet

De Belgische spoorwegen (NMBS) investeren tussen nu en 2005 ruim f. 18,5 miljard in de verbetering van het nationale net. Hoofdingenieur ir. G. Browaeys van de NMBS gaat ervan uit dat de staat een deel van deze uitgaven bekostigt. Bij de werken valt te denken aan uitbreiding in de agglomeratie Brussel zodat het (voor)stedelijke treinverkeer vlotter verloopt. Een deel van deze poen houdt verband met de HSL-werken en wordt om die reden met het HSL-budget verrekent. De luchthaven Zaventem krijgt de beschikking over een ondergronds station met een aansluitende nieuwe spoorbaan. Meer werk wil de NMBS maken van het goederenvervoer. Een groot deel van dit transport wordt nog via reizigerslijnen afgewikkeld. Daardoor ontstaan onder meer capaciteitsproblemen wat de aanleg van een apart vrachtnet noodzakelijk maakt. In het verlengde daarvan ligt de aanpassing van en nieuwbouw van goederenstations. De vrachtgebonden werken vergen tussen nu en 2005 een totale investering van ongeveer f. 1,1 miljard.

Reageer op dit artikel