nieuws

Bedrijven willen minder betalen voor milieuvergunningen

bouwbreed Premium

De bedrijven in de Rotterdamse haven willen af van het huidige systeem voor milieuleges. Volgens de stichting Europort/Botlek Belangen (EBB) moet het bedrijfsleven veel te veel betalen voor milieuvergunningen.

De EBB heeft maandag bij de provincie Zuid-Holland, die de milieuvergunningen afgeeft, een voorstel ingediend om tot een ander systeem voor de milieuleges te komen. De stichting wil dat de overheid voortaan de uren bijhoudt die aan de vergunning worden besteed. Het legesbedrag zou dan worden berekend door het aantal uren te vermenigvuldigen met een vast uurtarief.

De bedrijven wensen ook niet meer te betalen voor revisievergunningen die op aandrang van de overheid worden gemaakt. “Leges mogen volgens de wet alleen worden berekend als er sprake is van een verleende dienst door de overheid. Bij revisievergunningen is dat niet het geval”, aldus de EBB.

Het heffen van milieuleges is al jaren een bron van irritatie voor het bedrijfsleven. Volgens de EBB staat de hoogte van de heffingen die de bedrijven moeten betalen voor hun milieuvergunningen niet in verhouding tot de door de overheid geleverde diensten.

Dit zou blijken uit een onderzoek van het bureau Enviro Challenge. Het legesbedrag wordt volgens het onderzoeksbureau bepaald op basis van arbitraire factoren. Volgens het EBB leidt dit tot zulke verrassende uitkomsten dat de bedrijven niet langer op deze wijze willen worden afgerekend.

Reageer op dit artikel