nieuws

Architecten vijzelen omzet op met nieuwe SR 1997

bouwbreed

Om iets te ondernemen tegen het tanende rendement vaardigt de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten (BNA) nieuwe Standaardvoorwaarden 1997 (SR) uit.

De nieuwe regeling geeft een beter inzicht in de werkzaamheden van de architect. Voor elk po leggen opdrachtgever en architect voortaan met behulp van controlelijsten vast welke werkzaamheden precies tot de opdracht aan de architect behoren, en welke werkzaamheden door de opdrachtgever of door derden worden verricht.

Belangrijke aanpassing ten opzichte van de vorige SR is de honorering. In de te jaren zijn met name door de nieuwe bouwregelgeving de werkzaamheden van de architect sterk toegenomen. De betaling heeft daarmee geen gelijke tred gehouden. Als gevolg daarvan is het gemiddelde rendement van de architectenbureaus zorgwekkend gedaald. Dit is voor de BNA reden de honorering te verhogen met ongeveer 5 procent.

Reageer op dit artikel