nieuws

‘Aanleg kustlocatie aantrekkelijker dan bouwen in Vinexgebieden’

bouwbreed Premium

De kustlocatie is maakbaar en haalbaar. Daarom moet die er zeker komen, maar niet nu meteen. Dat is de mening van een aantal deskundigen die optraden tijdens het congres van de 50-jarige Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting ‘De kustlocatie komt’.

“Op een bedrag aan investeringen van f. 26 miljard voor de kustlocatie is er een tekort van f. 750 miljoen. Dat is ongeveer evenveel als voor de huidige Vinexlocaties waar minder woningen worden gebouwd”, zo berekende drs. J.H.J. Zegering Hadders van de ING-groep maar hier als voorzitter van de Stichting Nieuw Holland. Dit is een groep van 14 prominente bedrijven als Multivastgoed en TBI Holdings die wel belangstelling hebben voor de kustlocatie,maar geen direct belang. Die kustlocatie moet zo’n 4500 ha groot worden en 40.000 woningen herbergen. Volgens hem is het dan ook absoluut geen financieel punt om de kustlocatie aan te leggen, maar moeten andere overwegingen een rol spelen. “Het moet niet. Het zou moeten mogen mits het toegevoegde waarde genereert.” Hij zag vele voordelen boven de Vinexlocaties. Zo behoeft er niet onteigend te worden, er is geen bestaande bebouwing en er zijn geen ‘plaagstroken’, stukken grond die poontwikkelaars in handen hebben om ervoor te zorgen dat ze betrokken blijven bij de ontwikkeling van gebieden.

“Gevolg daarvan is dat op Vinexlocaties de prijs van grond al gestegen is naar f. 400 de meter. Alleen daarom komt de kustlocatie al dichterbij”, zo zei hij in het tijdelijke provinciehuis van Zuid-Holland, het voormalige kantoor van Nationale Nederlanden

Ook zag hij tal van andere voordelen. “Aanleg van de kustlocatie betekent versterking van de zuid-westrand van de Randstad, maar moet meer zijn dan een woningbouwlocatie alleen. Bovendien zal het additionele werkgelegenheid scheppen.”

Hij zag al helder en klaar voor zich hoe het mobiliteitsvraagstuk in het dan helemaal overvolle westen geregeld zou ke worden. “Op de nieuwe locatie zie je geen wegen, die worden meteen onder de grond aangelegd. Dat kan gemakkelijk op een nieuwe locatie. Treinen moeten er niet komen, daarvoor moet te lang worden gewacht op het daarvoor noodzakelijke debiet. Ik denk meer aan zogenoemde people movers, kleine karretjes voor vier of zes personen, die de voordelen van individueel en openbaar vervoer verenigen.”

Hij had over de kosten nog een troostend woord. “Aangezien de prijs van zand omlaag gaat, zal de locatie goedkoper worden naarmate we langer wachten.”

Kaninefaten

En dat laatste zag gedeputeerde Wolf wel zitten. “De komende 10 tot 15 jaar hebben we nog ruimte genoeg in Zuid-Holland. Daarna komt er echter gebrek. Daarom moeten we nu al praten en beslissingen nemen over de kustlocatie.” Hij vond verder dat de tegenstanders van de kustlocatie zich vooral baseren op de emotionele waarde van de huidige kustlijn, die ook niet altijd zo gelopen heeft. “Ten tijde van de Kaninefaten liep de kustlijn hier zo’n vier kilometer verder in zee. Wat dat betreft is de kustlijn een gedeeltelijk herstel van de vroegere situatie.”

Voor Ronald Waterman, de man die zijn naam heeft geleend aan een van de eerste plannen voor een kustlocatie overigens lang nadat Volker Stevin een dergelijk idee al geopperd had, meende dat er geen sprake is van een discussie of de locatie er al dan niet moet komen. “De kustlocatie verre toekomst? Forget it. We zijn er al volop mee bezig.”

Daarbij doelde hij onder meer op de slufter en de papegaaiebek aan het einde van de Maasvlakte, die voor hem niets anders zijn dan de eerste fase van de Maasvlakte II, die hij overigens liever Rijnvlakte zou willen dopen. “Rotterdam heeft zijn welvaart aan tenminste twee rivieren te danken.” Een ander voorbeeld is de zogenoemde Dixhoorndriehoek bij Hoek van Holland, die er inmiddels ook al ligt.

Reageer op dit artikel