nieuws

‘Zundert, gij zult niet meer bouwen’

bouwbreed

“Zundert, gij zult niet meer bouwen”, luidt het provinciale gebod aan de opstandige Brabantse grensgemeente. “Als het echt niet anders kan, kies ik voor de inwoners van Zundert. Dan gaan we desnoods bouwen zonder toestemming van de provincie.” Wethouder J. Damen en gedeputeerde P. van Geel staan als kemphanen tegenover elkaar. Deze keer lijkt de confrontatie harder dan de vorige keer, ruim een jaar geleden.

De inzet van de strijd is hetzelfde. Zundert wil meer woningen bouwen dan de provincie Noord-Brabant goedvindt. Maakte de provincie in ’95 onoverkomelijk bezwaar tegen de gelijktijdige bouw van alle 250 contingenten die Zundert tot het jaar 2005 toegewezen had gekregen, dit jaar voelt wethouder Damen zich met 15 woningcontingenten ernstig tekort gedaan. Damen vindt dat de provincie zich moet houden aan de regels van het groeiklassenbeleid. Legt uit: “Zundert is ingedeeld in groeiklasse 3. Dat houdt in dat we voor de behoeften van de eigen inwoners mogen bouwen. En aangezien wij nu al een wachtlijst hebben van meer dan 700 woningzoekenden is de toewijzing van 3 keer 15 woningen voor de komende 3 jaar voor mij onaanvaardbaar”, stelt Damen die melding maakt van onhoudbare situaties: 80-jarigen die 8 jaar staan ingeschreven voor een bejaardenwoning, een gescheiden vrouw die een tijdje de nachten doorbracht in een voor het gemeentehuis geparkeerde auto. Voor 175 starters had Zundert in het afgelopen jaar 2 woningen beschikbaar. Jongeren verhuizen daardoor naar elders. Vergrijzing is het gevolg. De gemeente Zundert had volgens wethouder Damen een negatief migratiesaldo van 70 mensen. Koopwoningen zijn voor de eigen bevolking niet te betalen.

Boetekleed

Aanvankelijk mocht Zundert tot 2005 geen enkel huis meer bouwen. Alle 250 woningcontingenten waren immers opgesoupeerd. Later is deze maatregel verzacht. Zundert had het boetekleed aangetrokken en beterschap beloofd. Van haar kant gaf de provincie blijk van ruimhartigheid door mogelijkheden te bieden voor het oplossen van knelpunten.

Gedeputeerde Van Geel: “Wat natuurlijk niet kan, is het aantal woningzoekenden op de wachtlijst een op een vertalen in nieuwbouw. Omdat niet duidelijk kon worden gemaakt hoe hard de wachtlijst is, heeft de provincie zelf invulling aan de knelpunten gegeven. Met het opleggen van 45 contingenten voor de komende 3 jaar is voor ons de kous af.”

Ketelmuziek

Uit oogpunt van een goede balans tussen stad en platteland kan er volgens Van Geel geen sprake zijn van verdere tegemoetkoming aan de Zundertse nieuwbouwwensen. Van Geel ziet een verband tussen de op 27 november te houden gemeenteraadsverkiezingen – in verband met de samenvoeging van de gemeenten Zundert en Rijsbergen – en de felheid waarmee Damen naar de provincie heeft uitgehaald. “Het hoort bij de ketelmuziek rond de verkiezingen.”

Zou Zundert zich niet aan de provinciale besluiten houden dan is er volgens Van Geel sprake van een zeer ernstig politiek feit dat zijn weerga niet kent in de Brabantse verhoudingen. Gemeenten (w.o. Rucphen) hebben wel vaker provinciale regelgeving aan hun laars gelapt, maar gingen in laatste instantie onder druk van de provincie toch overstag. Gebeurt dat niet dan wordt de Inspectie RO ingeschakeld. Van Geel zegt tevens provinciaal ingrijpen wegens verwaarlozing van bestuur niet uit te sluiten.

Prestigestrijd

Wethouder Damen zegt in zijn standpunt te zullen volharden. Het argument van ruimtebeslag op landelijk gebied gaat volgens hem niet op. “De nieuwbouw is gepland op inbreidingslocaties.” Evenmin ziet hij een verband met de komende verkiezingen omdat hij heeft aangekondigd niet in de gemeenteraad te zullen terugkeren. “Het is een prestigestrijd. De Regionale Volkshuisvestings Commissie heeft er altijd op aangedrongen dat Zundert zwaar gestraft moest worden voor eerdere rebellie.”

Reageer op dit artikel