nieuws

Zuid-Holland verzet zich tegen Bos-variant HSL

bouwbreed

De provincie Zuid-Holland zal zich verzetten indien alsnog besloten wordt de hogesnelheidslijn aan te leggen volgens een Bos-variant, gebundeld langs de A4 en de A13.

De provincie schrijft dit in een brief aan de ministerraad en aan de Tweede Kamer mede namens de gemeenten Rotterdam, Delft, Leidschendam en Leiderdorp. Ook deze gemeenten zullen zich tot het uiterste verzetten.

Volgens de provincie zijn de nadelen van de zogenoemde WB-varianten bijzonder groot en onvoldoende besproken tijdens de twee kamerdebatten over de HSL. Het gaat dan onder meer om aantasting van natuurgebieden, Ackerdijkse plassen, polder Schieveen en Westeindsche plassen. Ook betekent keuze voor de Bos aanpassing van de Vinex-locaties Noordrand I, Delfgauw, Ypenburg en Leidschenveen een cumulatie van geluidhinder bij onder meer Delft.

“Wij willen volstrekt duidelijk maken dat de WB3-variant voor ons niet realistisch is”, zo schrijft Commissaris van de Koningin mevrouw Leemhuis.

Het verzet dat gepleegd gaat worden wortelt in de zorg, dat er zonder goede inhoudelijke argumenten een beter trace (de HSL onder het Groene Hart door) door een kamermeerderheid van de hand dreigt te worden gewezen, en dat geen aanvaardbare inpassingen van de HSL tot stand ke komen.

“Het is naar ons inzicht dan ook een illusie van kamerleden als zij rekenen op een snelle wijziging van de planologische kernbeslissing over de HSL. Aanwijzingsprocedures zullen onvermijdelijk blijken. Als de WB3-variant ooit door het besluitvormingsproces komt, dan is dat zeker met jaren vertraging en gegarandeerd met veel hogere kosten dan thans geraamd”, aldus Leemhuis.

Zij doet dan ook een dringend beroep aan kabinet en kamer om toch voor het A1-trace onder het Groene Hart te kiezen.

Reageer op dit artikel