nieuws

Zeeland wil voorbeeld in architectuur zijn

bouwbreed

Met prijzen, prijsvragen, onderwijs en het zelf geven van het goede voorbeeld wil de provincie Zeeland de aandacht voor architectuur stimuleren. In het nieuwe streekplan zal de beeldkwaliteit een belangrijke rol spelen.

De uitgangspunten voor het Zeeuwse architectuurbeleid zijn vastgelegd in de brochure ‘Het Zeeuwse gezicht’. De rol van de provincie wordt gezien als die van ‘intermediair’ die alle partijen moet inspireren en bij elkaar brengen. Te vaak wordt nog gedacht dat bijzondere poen per definitie onbetaalbaar en onhaalbaar zijn. De brochure noemt het opvallend – en eveneens een remmende factor – hoe sterk persoonsgebonden kwalitatief hoogstaande poen zijn.

Als onderdeel van een nieuw streekplan werkt de provincie aan een plan voor beeldkwaliteit. Dat moet tegelijk een toetsingsinstrument en communicatiemiddel zijn met criteria voor bijzondere poen, zoals Port Scaldis en Goese Meer. Het streekplan zal ruimte bieden voor nieuwe landgoederen.

Zelf kan de provincie het goede voorbeeld geven bij de bouw van bruggen en de inrichting van het landschap. Gemeenten met onvoldoende deskundigheid in huis zullen worden bijgestaan. Voorts komt er een tweejaarlijkse architectuurprijs van f. 10.000. Een prijsvraag wordt voorbereid voor vakantiewoningen in een recreatiegebied om te onderzoeken hoe het Zeeuwse karakter bij deze poen kan worden versterkt.

Voor het basis- en voortgezet onderwijs zet de provincie een grootschalig architectuurpo op, in samenwerking met de Amsterdamse Stichting Kunstpoen. Deze heeft een rondreizende tentoonstelling met lesbrieven over moderne architectuur ontwikkeld.

Reageer op dit artikel