nieuws

Warmtepomp-competitie overtreft verwachtingen

bouwbreed Premium

Het aantal inzendingen dat is ingediend voor de warmtepompcompetitie overtreft de verwachtingen. Op de sluitingsdatum van 1 oktober zijn 48 installatieconcepten ingediend.

Daarbij zijn 27 verschillende warmtepompen toegepast. Warmtepompsysteemontwerpen zijn door twaalf consortia van bedrijven ingediend. De ontwerpen hebben betrekking op een nieuw energiebesparend concept voor ruimteverwarming al of niet in combinatie met warm tapwatervoorziening. De ingediende concepten worden nu beoordeeld door het Warmtepomptestcentrum van TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie te Apeldoorn. Naar verwachting zal de uitslag medio april bekend worden gemaakt. Voor de winnaar(s) bestaat het vooruitzicht dat hun systeemconcept toegepast gaat worden in bouwblokken op Vinexlokaties in de verzorgingsgebieden van de deelnemers aan de Samenwerkingsovereenkomst Warmtepompen.

De warmtepompcompetitie is april dit jaar tijdens de BouwRai in Amsterdam uitgeschreven. Het bedrijfsleven in de installatiebranche is daarbij opgeroepen nieuwe verwarmingssystemen met gebruikmaking van warmtepompen te ontwikkelen voor de Vinexlokaties. De competitie is uitgeschreven door de deelnemers aan de Samenwerkingsovereenkomst Warmtepompen; de vier energiedistributiebedrijven Remu, Nuon,Eneco, Energie Noord West alsmede EnergieNed, Sep (Samenwerkende elektriciteitsproductiebedrijven) en Novem (Nederlandse onderneming voor energie en milieu).

Reageer op dit artikel