nieuws

Warmtebuffer neergelaten in gat po Grootstal

bouwbreed Premium

De eerste warmtebuffer van 3000 liter water voor het woningpo van 36 woningen in de Nijmeegse wijk Grootstal is gisteren de grond ingegaan. Het is het begin van de aanleg van een warmtepompsysteem, dat er wordt toegepast. Het maakt onderdeel uit van de wil tot duurzaam bouwen dat voor de wijk met hoofdletters wordt geschreven.

De Nijmeegse wethouder J.J.M. Thielen van volkshuisvesting en stadsvernieuwing, heeft de symbolische handeling verricht, om de buffer in het daarvoor bestemde gat te laten zakken. De buffer maakt gebruik van het goedkope nachtstroomtarief om het water op te warmen. Dit water wordt overdag opgepompt en door middel van warmtepompen gebruikt voor het verwarmen van de woningen en het voorzien van de woningen van warm tapwater. De warmtepompen werken als een omgekeerde koelkast.

De warmtepomp zorgt voor het omhoog transformeren van de betrekkelijk lage watertemperatuur van de warmtebuffer van ongeveer 6-8 gr. C naar een hoge temperatuur voor de verwarming van de woningen. Voor dit traject van warmtevoorziening is gekozen door de poontwikkelaar Johan Matser uit Hilversum, de gemeente Nijmegen en het elektriciteitsbedrijf Nuon Zuid-Gelderland.

Reageer op dit artikel