nieuws

‘Waken voor wildgroei van certificatie-instellingen’

bouwbreed Premium

In Brussel wil men in Europees verband certificatie-eisen stellen aan de kwalificatiesystemen voor de uitvoerende bouw. Die leiden tot versnippering en wildgroei bij de certificatie. Er moet een opzet voor een kwaliteitssysteem voor de gehele bouwsector komen dat goed aansluit bij de diverse onderdelen van de sector.

Dat zegt drs P.M. van Onna, de nieuwe voorzitter van de Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen (SKG) uit De Meern, bij het afscheid van ir. C.L. Bijl, voormalig voorzitter van SKG. Certificatie leidt tot een zekere regulering van de markt voor bouwproducten. Voor verkrijgen van een certificaat moet voldaan worden aan de – minimale – kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in normen of technische omschrijvingen.

Waardevol

Ondanks bezwaren als zouden normalisatie en certificatie onoverzichtelijk en bureaucratisch zijn , is het systeem van certificatie waardevol. Er wordt veel onzekerheid over de kwaliteit van producten weggenomen. Bovendien is de opzet van normalisatie en certificatie waardevol omdat bij de ontwikkeling van normen alle betrokkenen bij productie en gebruik hun inbreng ke hebben.

Dat geldt ook voor certificatie waar goed wordt gelet op deskundige en onafhankelijke inbreng van producenten en afnemers. Deze zelfregulering van de bouwsector is te prefereren boven eenzijdige overheidsregulering.

Versnippering

Volgens Van Onna moet gewaakt worden voor wildgroei en versnippering in de certificatie. Na opheffen van KOMO, die te monopolistisch werd gevonden, is een zekere concurrentie ontstaan tussen verschillende instellingen die bezig zijn op de certificatiemarkt.

Dat is goed. Maar als elke beroepsgroep maar een certificatie-instituut zou oprichten zou dat wildgroei zijn, zeker als zulke instituten elkaar gaan beconcurreren.Een dergelijke versnippering ziet Van Onna komen vanuit Brussel waar in Europees verband worden gewerkt aan certificatie-eisen voor kwalificatiesystemen voor uitvoerende beroepsgroepen in de bouw.

Reageer op dit artikel