nieuws

Vleuten bestrijdt annexatie via rechter

bouwbreed Premium

De gemeente Vleuten-De Meern daagt de provincie Utrecht voor de rechter in de hooglopende ruzie over de provinciale herindeling. De gemeente eist in een kort geding dat de provincie de in gang gezette herindelingsprocedures terugdraait. Het geding dient 4 december.

De gemeente verzet zich al maanden met hand en tand tegen de deze zomer gepresenteerde provinciale plannen om Vleuten-De Meern samen te voegen met de stad Utrecht. Die annexatie is volgens de aanklagers in strijd met eerdere afspraken tussen Vleuten-De Meern, Utrecht, de provincie en het rijk met betrekking tot de bouw van de nieuwe stad Leidsche Rijn. Die stad wordt de komende jaren in het grensgebied tussen beide plaatsen gebouwd.

“Alle afspraken die de afgelopen jaren zijn gemaakt rond Leidsche Rijn zijn gebaseerd op een zelfstandige gemeente Vleuten-De Meern”, laat de eisende partij weten. Daarbij speelt het zogenoemde Vinex-uitvoeringscontract, waarin alle bouwafspraken zijn vastgelegd, een belangrijke rol. Op 1 januari 1995 stond Vleuten-De Meern een deel van haar grondgebied af aan Utrecht omdat de grote buur grond nodig had voor stadsuitbreiding. Gedeputeerde Staten schreven toen nog dat bij het bepalen van die grenscorrectie “is gekozen voor een nieuwe situatie die de eigen identiteit van de gemeente voor een langere termijn moet waarborgen”.

Vleuten-De Meern wil de annexatie door Utrecht in elk geval uitstellen totdat Leidsche Rijn geheel is afgebouwd. Dat kan nog tientallen jaren in beslag nemen. Burgemeester J. Westra: “In het kort geding ke wij laten toetsen of overeenkomsten tussen overheden onderling ook op de lange termijn geldig blijven of simpelweg door de grootste partij ongeldig ke worden verklaard. Feitelijk staat de (on)betrouwbaarheid van overheden dus centraal.”

In een onlangs gehouden referendum bleek een overgrote meerderheid van de Vleutense inwoners voorstander van zelfstandigheid.

Reageer op dit artikel