nieuws

Vinex-ontwikkeling blijft achter in stadsgewesten

bouwbreed

Het gaat niet goed met de Vinex-ontwikkeling in de grote stadsgewesten. De bouw van woningen blijft ver achter bij de plannen. Alleen een integrale aanpak waarbij alle belanghebbenden zijn betrokken kan daarin nog verbetering brengen.

Gerrit van Oosten

Aldus ing. D. van Well, voorzitter van het 125 bouwbedrijven tellende AVBB-Waterweggebied.

“Procedures, ontoereikende financiele middelen, gebrek aan locaties, het blijft een herhaling van eerdere constateringen als het om woningbouw gaat. Het is om moedeloos van te worden”, aldus Van Well.

De achterstand in het kader van de Vinex loopt van 25% in 1995 op tot ruim 30% dit jaar en dan met name in de stadsgewesten zoals Rotterdam. Het Vinex-uitgangspunt is alleen te realiseren, aldus Van Well, door een integrale aanpak: dus door poontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties en bouwers er bij te betrekken.

“De opzet van een professioneel pocoordinatiebureau zie ik als enige mogelijkheid om op korte termijn uit de problemen te geraken en te komen tot een continue woningproductie op een acceptabel kwalitatief peil”, aldus Van Well.

Tegenover de geringe woningbouwplannen die eind 1995 waren ingediend en nu in uitvoering zijn en de vooruitzichten voor volgend jaar, die niet veel beter zijn, staat gelukkig nog wel een verhoging van de investeringen in de marktsector door industrie, handel en zakelijke dienstverlening.

Ook in de gww-sector is de huidige situatie goed te noemen en zijn de vooruitzichten rooskleurig.

Reageer op dit artikel