nieuws

Verbreden Zeeburgerbrug gaat vanaf het water

bouwbreed Premium

Om de IJ-boulevard in Amsterdam aan te sluiten op de Ringweg Oost wordt in de A10 een half klaverblad aangelegd. Tussen het landhoofd van de Zeeburgerbrug en de inrit van de Zeeburgertunnel komt een viaduct dat de IJ-boulevard onder de A10 doorvoert. Bovendien wordt de bestaande Zeeburgerbrug gedeeltelijk verbreed om ruimte te krijgen voor op- en afritten. “De bereikbaarheid heeft de uitvoeringsmethode bij het verbreden bepaald. Waar je werk moet maken is eigenlijk geen ruimte om te werken. Daarom wordt veel vanaf het water gedaan”, zegt R.W.F. Meijer, poleider voor Combinatie Kunstwerken Zeeburg (KKZ), de combinatie die het werk uitvoert.

De bestaande Zeeburgerbrug is een jaar of acht geleden aangelegd. Op de bestaande brug is geen ruimte voor de op- en de afrit naar het halve klaverblad dat op een opgespoten zandlichaam is aangelegd. Daarom wordt de brug verbreed. Het zuidelijk gelegen deel boven het Amsterdam Rijnkanaal is in vrije voorbouw aangelegd. Het andere deel is gemaakt op het noordelijke landhoofd en aangebracht volgens de schuifmethode. Daarbij wordt een brugelement gemaakt aan een al gereed deel. Het geheel wordt dan opgeschoven boven de opleggingen in het water. De dwarsdoorsnede van de ‘schuifbrug’ bestaat uit twee kokerliggers met een totale breedte van ruim 38 m. Deze liggers rusten op pijlers. De overspanning van de kokerliggers is circa 57,5 m.

Voor de verbreding worden zware geprefabriceerde betonnen liggers bijgeplaatst op nieuwe gebouwde pijlers naast de bestaande. De oprit aan de westkant kan kort zijn. De afrit aan de oostkant van de A10 naar de IJ-boulevard wordt over een afstand van ongeveer 700m (twaalf velden) naast de kokerligger gebouwd. De breedte van de afrit verloopt. Die beslaat aan het eind twee stroken. Aan het begin worden twee zware liggers bijgeplaatst. Aan het einde tot waar de afrit afbuigt naar de buitenkant van het halve klaverblad komen zeven liggers naast elkaar te liggen. Bij de oprit worden over twee velden zware liggers bijgeplaatst.

De zware betonnen balken hebben een lengte van 57,5 m en wegen ongeveer 200 ton per stuk. Daarvan zijn er 47 nodig. De zware balken zijn gemaakt in de fabriek in Kats in Zeeland. Ze hebben een hoogte van 3,15 m. Daar is voldoende hijscapaciteit voor het verplaatsen en het laden op pontons van deze slanke liggers. Op de plaatsen waar de oprit los is van de brug hoeft geen rekening gehouden te worden met een bestaande pijlerafstand. De gebruikte liggers hebben hier dan ook een overspanning van 35 m en een gewicht van 50 ton. Deze zijn gemaakt door Spanbeton.

Plaatsen liggers

Bereikbaarheid is voor dit werk bepalend voor de uitvoeringsmethodiek. Er is geen ruimte om te werken vanaf de brug. Dus moet alles zoveel als mogelijk via het water gebeuren. Met behulp van drijvende bokken zijn al 37 stuks zware liggers direct geplaatst. Op een gedeelte boven de Diemerzeedijk ke deze bokken echter niet komen.

Voor de balken van drie velden boven de dijk is een andere manier van plaatsen ontwikkeld. De drijvende bokken hijsen een balk vanaf een transportponton en plaatsen die op platformwagens die opgesteld zijn op het dek van de bestaande brug. De wagens worden dan verreden tot aan de plaats waar de liggers moeten komen. Daar staan twee mobiele kranen. Die pakken de ligger van de wagens en plaatsen die op de opleggingen.

Afgelopen weekeinde zijn tien stuks balken geplaatst. Vier daarvan zijn direct geplaatst door de drijvende bokken. Zes liggers zijn geplaatst volgens de speciale methode. De twee mobiele kranen (500-tons kranen van Van Seumeren, met stempelkrachten van 150 ton) beslaan de gehele rijbaan van zuid naar noord. Die is van vrijdagavond tot zondagochtend vroeg afgesloten geweest voor alle verkeer. Die operatie is goed verlopen. “Het hijsen van de lange slanke balken vergt speciale aandacht in verband met de stabiliteit. De liggers zijn 3,15m hoog. Zolang ze niet op de plaats liggen met het dek erop zijn ze kwetsbaar voor horizontale uitwijkingen En met balken van 200 ton over de bestaande brug sjouwen doe je niet zo vaak. Dat moet je dan wel goed doen”, aldus Meijer.

Zettingen

Een groot deel van de kleinere liggers van de op- en afritten zullen deze week (nr 47) worden geplaatst. De laatste dertien bij het landhoofd van de afrit ke echter nog niet gelegd worden. Dat is aangelegd op een grondaanvulling die nog niet volledig is gezet. Dat gaat nog 2 a 3 maanden duren.

Bij de aanvullingen van grond voor het halve klaverblad werden veel zettingen verwacht van wege de slappe grondslag. Er is door de aannemers die dat deel onderhanden hebben een speciale methode toegepast om de zettingen te versnellen. Daarom moest het werk aan de kunstwerken ook versneld worden uitgevoerd. Daarvoor is een bouwteam opgezet. KKZ, bestaande uit Vermeer Beton- en Waterbouw BV, Van Hattum en Blankevoort BV en Dirk Verstoep BV, heeft het werk ‘uit de hand’ gegund gekregen van Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland. Met het werk is een bedrag van f. 44,2 miljoen gemoeid.

Maatgevend

Maatgevend bij het verdere verloop van het werk zijn de zettingen. Op de zware balken die gelegd zijn moet eerst een druklaag komen. De verbreding van de brug staat op pijlers die vrij zijn gehouden van de bestaande pijlers. Alle gewicht moet erop staan voordat het bestaande wegdek en het nieuwe wegdek aan elkaar gekoppeld mogen worden. Vijf maanden na storten van het nieuwe dek mag de verbinding pas worden gemaakt. Daarna volgt afwerken waaronder hydrofoberen en asfalteren. De Combinatie Kunstwerken Zeeburg gaat hun werk op 1 november 1997 opleveren.

Reageer op dit artikel