nieuws

Utrecht wil vertraging in nieuwbouw aanpakken

bouwbreed Premium

De provincie Utrecht wil extra maatregelen om de achterstand in de woningbouw in te lopen. De provincie denkt daarbij onder andere aan het versnellen van procedures en het in tijd naar voren halen van kleinere woningbouwplannen. De gemeente Utrecht juicht het initiatief van de provincie toe. Amersfoort ziet voor zichzelf de noodzaak er niet van in.

De bouw van nieuwe woningen is in de provincie Utrecht in de afgelopen anderhalf jaar redelijk vertraagd. Op basis van het woningbouwprogramma van het Utrechtse streekplan behelst de achterstand nu ruim 4800 woningen. Volgens het provinciebestuur ligt voor een belangrijk deel de complexiteit van de Vinex-problematiek hieraan ten grondslag. “Te denken valt aan zaken als milieuzoneringen, bodemverontreiniging, eigendomsverwerving in combinatie met de planexploitatie en de financiele haalbaarheid die een vertragende werking hebben”, aldus de provincie Utrecht.

Deze week hebben gedeputeerde staten besloten een onderzoek in te stellen naar mogelijkheden om de bouw van woningen in de provincie te versnellen. Een dergelijk onderzoek moet uitwijzen of de noodzakelijke procedures sneller doorlopen ke worden. Verder denk het provinciebestuur aan de mogelijkheid om kleinere woningbouwplannen van maximaal vijfhonderd woningen te versnellen of bepaalde poen in de tijd naar voren te halen. Daarnaast moet duidelijkheid komen over de vraag of het binnenstedelijk gebied door middel van inbreiding of verdichting intensiever kan worden gebruikt.

Het onderzoek wat de provincie in gedachten heeft, moet in samenwerking met de gemeenten worden uitgevoerd. Volgend jaar juli moet het zijn afgerond. “Zonder extra maatregelen zal de achterstand in de woningbouw in ieder geval toenemen tot half 1998. Daarna staat de oplevering van grote hoeveelheden nieuwe woningen in Leidsche Rijn op stapel”, aldus GS in een toelichting op het besluit.

De vertragingen zijn volgens de provincie vooral in de gemeenten Utrecht, Vleuten-De Meern en Amersfoort ontstaan.

Goed kijken

In een reactie zegt Utrecht zich in het besluit van de provincie te ke vinden. “We lopen op onze eigen planning inderdaad wat achter. Woningbouw versnellen door het vereenvoudigen van procedures is wellicht een optie. Daar willen we dan samen met de provincie, en met nadruk op samen, wel naar kijken”, aldus een woordvoerder.

Voor Amersfoort hoeft het allemaal niet. Volgens een woordvoerster ligt de gemeente wat het woningbouwprogramma betreft goed op schema. “We bouwen jaarlijks 1000 tot 1200 woningen en dat is conform de gemaakte afspraken. Binnenstedelijk is er sprake van een vertraging in de bouw van 700 woningen. Wat ons betreft is er geen probleem, dus we zien de noodzaak van het

Reageer op dit artikel