nieuws

Subsidiebedragen Iso-HR per 1 januari 1997

bouwbreed Premium

Type maatregel 1 muurisolatie a. spouwmuur b. gevel buiten c. gevel binnen 2 dakisolatie of vlieringisolatie 3 isolatie onderzijde vloer of bodem kruipruimte 4 warmtereflecterend isolerend dubbel glas 5 vervanging glas/paneel door gevelvulling of borstwering 6 HR-verwarmingstoestellen 1 met vermogen van max. 35 kW 7 HR-verwarmingstoestellen 1 met vermogen van meer dan 35 kW en max 660 kW 8 aanbrengen van individuele bemetering 9 direct gasgestookt stralingstoestel en gasgestookte donkerstraler Bedrag in guldens excl. incl. per 15 18 m2 3 4 kW 18% van de kosten 6 7 kW 1 Alleen voor utiliteitsgebouwen Subsidiebedragen Stimev per categorie per 1 januari 1997 B C D1 D2 Type maatregel subsidie voor vermogensreductie subsidie voor lichtregelsystemen: daglicht afhankelijk dimregelsyteem en aanwezigheidsdetectiesyteem subsidie voor HF-elektronische voorschakelapparaten voor openbare verlichting subsidie voor vermogensreductie voor openbare verlichting Bedrag 13 13 20 13 in guldens per eenheid gereduceerde kW per % vermogensreductie gereduceerde kW per % fictieve vermogensreductie energie-efficient lichtsysteem gereduceerde kW per % vermogensreductie

btw btw eenheid

4 5 m2

7 9 m2

7 9 m2

6 7 m2

4 5 m2

17 20 m2

115 140 ketel

Reageer op dit artikel