nieuws

Stadsverwarming haalbaar door kunststof leidingen

bouwbreed Premium

Flexibele kunststof leidingen maken stadsverwarming haalbaar bij een geringe warmtevraag. In het Zweedse Kil maakt het lokale energiebedrijf Kils Energi AB gebruik van een nieuw systeem voor warmtedistributie. Kenmerkend hiervoor is het gebruik van flexibele kunststofleidingen.

Verder werkt het systeem met lagere watertemperaturen, namelijk van 90 gr. C in plaats van 120 gr. C en met een lagere druk, namelijk 6 bar in plaats van 16 bar, dan bij het toepassen van conventionele systemen van gelaste stalen pijpen gebruikelijk is. Bovendien is de kostprijs van dit nieuwe systeem aanzienlijk lager namelijk 30 tot 40%. Dat maakt het mogelijk dat stadsverwarming ook in beeld komt in gebieden waar de bebouwingsdichtheid geringer is. De lagere kosten worden veroorzaakt doordat goedkopere materialen zijn te gebruiken, de lay-out van leidingen flexibeler kan zijn en doordat de graafwerkzaamheden aanzienlijk ke worden verminderd. De warmteverliezen worden beperkt, doordat met lagere watertemperaturen wordt gewerkt. Daarmee zijn de voordelen nog niet ten einde. Ook kan met dit kunststofsysteem, door de flexibele lay-out, worden volstaan met minder verbindingen.

Op het warmtedistributienetwerk in Kil zijn 230 appartementen aangesloten met een totale warmtevraag van 1.000 kW. Het warme water voor het stadsverwarmingsnet wordt via stalen leidingen aangevoerd van de energiecentrale naar twee onderstations. Hier wordt het water via warmtewisselaars overgedragen aan het kunststof leidingsysteem waarin drinkwater circuleert. Via dit net wordt rechtstreeks warm tapwater aan de woningen geleverd.

Corrosie

Voor de ruimteverwarming wordt warm water via de kunststof leidingen en warmtewisselaars overgedragen aan de individuele CV-installaties van de woningen. De scheiding tussen het warme water voor tapwatervoorziening en voor de cv-installatie is bewust gemaakt. De kunststof leidingen die zijn toegepast laten namelijk zuurstof door, waardoor bij directe aansluiting corrosie zou ontstaan.

De kunststof leidingen zijn gemaakt van het zogenaamde ‘cross-linked’ polyethyleen (PEX) of polybutyleen. Ze zijn geisoleerd met minerale wol of polyethyleenschuim. Hieromheen is als bescherming een geribbelde kunststof buitenmantel aangebracht.

De toepassing van kunststof leidingen is volgens Novem (Nederlandse onderneming voor energie en milieu) vooral aantrekkelijk bij distributienetwerken met leidingen met een diameter van minder dan 75 mm. Bij dikkere leidingen neemt het kostenvoordeel met het toenemen van de diameters af.

Volgens ir. G. Boxem van Novem wordt het toepassen van flexibele leidingen voor stadsverwarming ook in Nederland actueler. Het aantal nieuwbouwwoningen dat namelijk uit kostenoverwegingen wordt gebouwd zonder een kruipruimte neemt toe. Dergelijke woningen moeten vanaf de straatzijde worden aangesloten op het net. “Een flexibele aansluitleiding is dan een geschikte optie”, aldus Boxem.

Voor traditionele warmtedistributienetwerken, waarbij het verwarmingsnetwerk direct op het distributienetwerk is aangesloten, bestaan verschillende flexibele leidingsystemen. Zo zijn er inmiddels kunststof leidingen, die zijn voorzien van een zogenaamde zuurstofbarriere. Ook zijn er flexibele leidingen van koper, staal of aluminium. “Vooral de stalen leidingen zijn interessant”, aldus G. Boxem, “omdat deze met normale (las)technieken op het distributienet zijn aan te sluiten.

Reageer op dit artikel