nieuws

Software moet brandnorm hanteerbaar maken

bouwbreed

De Stichting Bouwresearch (SBR) heeft in samenwerking met het Centrum voor Brandveiligheid van TNO het softwarepakket Brando ontwikkeld. Daarmee is het eenvoudig om bij een brand de stralingsintensiteit op elke willekeurige plaats in een brandcompartiment te berekenen.

In het Bouwbesluit zijn eisen gesteld aan de minimale ‘weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag’. In de norm NEN 6068 is een rekenmethode opgenomen waarmee kan worden bepaald hoe hoog de warmtestraling bij bijvoorbeeld een tegenoverliggend gebouw kan oplopen. Volgens de SBR is de materie echter zo complex dat het gebruik van de norm tot nu toe nauwelijks van de grond is gekomen. Met ‘Brando’ kan na het invoeren van de gegevens aan de stralingsintensiteit in de gevelopeningen van het andere brandcompartiment eenvoudig worden gezien of aan de eisen wordt voldaan.

‘Brando’ is verkrijgbaar bij de SBR in Rotterdam, telefoon 010-4114111.

Reageer op dit artikel