nieuws

Snelwegen ke veel meer auto’s aan

bouwbreed Premium

De Nederlandse wegen ke drie keer zo veel auto’s verwerken als nu. Dat beeld schetste R. Hamerslag in zijn afscheidsrede als hoogleraar verkeerskunde aan de TU Delft. Hij vindt niet dat financiele maatregelen nodig zijn om files te bestrijden en ziet niets in heffingen voor het gebruik van snelwegen. De hoogleraar meent dat uitbreiding van de capaciteit

is te verwezenlijken door de aanleg van een extra rijstrook. Dat leidt al tot een extra capaciteit van 50 procent. Bovendien wil Hamerslag de onderlinge afstand tussen de auto’s verminderen en de maximum snelheid terugbrengen tot 90 km/uur. Verder suggereert hij het gebruik van minibusjes voor het woon-werkverkeer. Een doseringssysteem moet zorgen voor een optimale benutting van de snelweg. Hamerslag verwacht dat het autogebruik de komende 25 a 35 jaar verdubbelt.

Reageer op dit artikel