nieuws

Snelle bodemsanering in verwarmde grond

bouwbreed Premium

Na jaren van ontwikkeling is Hak Milieutechniek/Geokinetics Nederland uit Elst (Utrecht) zover dat elektro-reclamatie als volwassen bodemsaneringstechniek kan worden aangemerkt. Het bedrijf spreekt zelfs van de methode van de toekomst. Minerale olien worden binnen enkele maanden uit de ondergrond en het grondwater verwijderd, terwijl de bovengrondse exploitatie van het vervuilde terrein gewoon kan doorgaan.

Hak Milieutechniek heeft enkele jaren geleden Geokinetics overgenomen, het bedrijf dat de bedenkers van de saneringsmethode, dr.ir. R.L. Lageman en drs. H. Pool, hadden opgericht. Inmiddels is de methode wereldwijd gepatenteerd en zijn er diverse proefpoen uitgevoerd. Volgens directeur J.L.M.M. Damen van Hak Milieutechniek met succes. Toch durven veel opdrachtgevers het nog niet aan.

“Men is nog teveel gefocust op de oude methoden van pompen, pompen, pompen. Of afgraven natuurlijk.” Ook andere methoden, zoals conventionele biologische reiniging zonder elektro-reclamatie, zijn volgens hem minder doeltreffend. Hij zegt van veel bedrijven bovendien te horen dat ze al het onderzoek beu zijn. “Daar gaat bijna al het geld in zitten en de eigenlijke sanering wordt steeds verder op de lange baan geschoven. Met elektro-reclamatie voeren we zonder eerst stapels dikke rapporten te produceren een proefsanering uit, zodat meteen bekend is of het wel of niet zal lukken. Lukt het, dan ben je vele malen sneller klaar. Lukt het niet, dan zijn de kosten van de proefsanering voor ons. No cure, no pay.”

Zware metalen

In eerste instantie is elektro-reclamatie ontwikkeld voor de verwijdering van zware metalen uit de grond en het grondwater. Tijdens proefsaneringen bleek dat er met enkele aanpassingen ook minerale olien mee konden worden behandeld. Volgens Damen is het daarmee de enige techniek die in-situ, zonder afgraven en grond en grondwater kan behandelen. Zelfs tegen dikke stookolie is de techniek opgewassen.

Het is ook mogelijk elektro-reclamatie in te zetten bij vervuilingen onder bestaande gebouwen. Daarvoor gebruikt Hak de horizontaal gestuurde boringen van een van de zusterbedrijven binnen het concern, Hak Pijpleidingen.

Principe

Het principe van het systeem berust op het feit dat het gedrag van olie verandert na verwarming. Er worden kunststof filters met een diameter van acht centimeter in de grond gebracht, zo diep als de vervuiling aanwezig is. In de filters hangen elektroden die de grond verwarmen. Daardoor ontstaat een stroming in de grond en stijgt een deel van de olie in de vorm van gas omhoog uit het grondwater. De vervuilde lucht wordt via een vacuumfilter afgezogen en naar een zuiveringsunit geleid.

Na enkele weken is het grondwater aan de beurt. Het verwarmde grondwater met de daarin opgeloste olie wordt omhoog gepompt, gereinigd en zonder vervuiling weer de grond ingebracht. Per zuiveringsunit kan in veertien tot zestien weken ongeveer duizend kubieke meter grond en grondwater worden gezuiverd. De kosten daarvan bedragen f. 80 tot f. 110 per kubieke meter.

De olie uit grond en grondwater wordt voor het grootste deel verbrand in een generator die de energie levert voor het opwarmen van de grond. Als residu blijft daardoor volgens Damen uiteindelijk niet meer over dan 0,08 procent van de totale vervuiling.

Inmiddels zijn acht saneringen uitgevoerd, terwijl er nog zeven in uitvoering zijn. Naar aanleiding van de resultaten is Damen zo optimistisch dat hij ervan overtuigd is dat binnen een jaar of vier een omzet van f. 120 miljoen per jaar met de techniek mogelijk moet zijn.

Functioneel

Projectmanager ing. J.M.J. de Winter van ingenieursbureau Oranjewoud heeft enkele saneringen met de nieuwe techniek gevolgd en de resultaten beoordeeld. Hij komt tot de conclusie dat elektro-reclamatie een functionelere en goedkopere techniek is dan alle andere bestaande technieken. “Het is een techniek waarmee je maatwerk kunt afleveren. Elektro-reclamatie kan als enige methode slecht doorlatende grond in-situ reinigen, waarbij zowel de totale vervuiling als alleen de uitloogbare fractie kan worden verwijderd. Dat te geeft ook een toxicologisch en ecologisch aanvaardbaar resultaat.”

De wetgeving in Nederland is daar echter nog niet aan toe. Volgens De Winter is dat ook van de belangrijkste reden dat elektro-reclamatie nog geen grote vlucht heeft genomen. “De wetgeving en normering gaan nog steeds uit van bestaande technieken en dus moet de totale verontreiniging worden verwijderd en behandeld.

Een reinigingsresultaat gebaseerd op het verwijderen van de uitloogbare fractie wordt, met uitzondering van toepassing van het huidige Bouwstoffenbesluit, nog niet algemeen geaccepteerd.” Hak Milieutechniek verwijdert daarom in de tot nu toe uitgevoerde poen nog steeds 100 procent van de verontreiniging.

Baggerspecie

Behalve voor zware metalen en minerale olien wordt de elektro-reclamatie ook uitgeprobeerd op grond die is verontreinigd met cyaniden, arseen en gechloreerde koolwaterstoffen. Ook vervuilde baggerspecie kan volgens Damen met de methode worden gereinigd. Om dat op grote schaal uit te werken is hij echter nog op zoek naar een financier.

Hak Milieutechniek is ook bezig met de ontwikkeling van een ex-situ installatie volgens hetzelfde principe. Daarmee worden op het ogenblik proeven gedaan in het oosten van Duitsland. Bovendien denkt het bedrijf aan het ontwikkelen van soortgelijke technieken voor de reiniging van water en lucht.

Elektro-reclamatie in de praktijk.

Reageer op dit artikel