nieuws

Selectie van jonge monumenten Brabant kost miljoen meer

bouwbreed Premium

De selectie van jonge monumenten in Noord-Brabant blijkt een kostbaarder zaak dan begroot. Gedeputeerde Staten willen f. 1 miljoen extra beschikbaar stellen om het po januari 1999 te ke afronden. Het Monumenten Selectie Po (MSP) is een vervolg op het eerder landelijk uitgevoerde Monumenten Inventarisatie Po (MIP). Daarbij is in kaart gebracht welke bouwwerken uit de periode 1850-1940 voor bescherming in aanmerking zouden ke komen. Een beperkt aantal daarvan wordt nu daadwerkelijk geselecteerd en gedocumenteerd.

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft de selectie gedecentraliseerd; de provincie Brabant heeft f. 2.250.000 gekregen om dit werk voor januari 1999 te voltooien. Inmiddels zijn 1352 objecten en 13 stadsgezichten beschreven. Dat moet nog gedaan worden van 869 objecten en 7 stadsgezichten. Naar nu blijkt schiet daarvoor het beschikbare geld tekort. Omdat de Rijksdienst niet bereid is meer geld neer te leggen, moet Brabant dit uit eigen middelen bijpassen.

Reageer op dit artikel